Gog ve Magog

Gog ve Magog

 

Özellikle Gog ve Magog konusu şuanda sosyal medyada üzerinde en fazla video yapılan konulardan biridir. Kitabı Mukaddes’teki bu alıntı kullanılıp günümüzdeki Rusya, Türkiye ve İran’ın yakınlaşmasını bu Gog ve Magog’a bağlamaktadırlar.

Kimine göre Rusya ve devlet başkanı GOG olabilir, kimine göre ise hayır bu Türkiye'dir olmakta ve Hristiyan kardeşlerimizi doğudan yükselen barış çabalarının Kitabı Mukaddes’e göre Şeytan’i bir örgütlenme olduğu üzerine yönlendirmeye çalışmaktadırlar.

Ve bunları yapanlar, genelde Hristiyan ilahiyatcılardır, bunlar bazen karşımıza ilahiyatcı doktor veya profesör olarak çıkmaktadırlar. Onlara göre doğunun barış içinde bir araya gelmesi şeytani bir oyundur, doğu, batı tarafından acımasızca bir saldırıya karşıyken barış içinde bir araya gelmeleri saldıranlara karşı direnmeleri onları bu insanlara göre şeytani yapmaktadır.

Onlara göre batının saldırılarına karşı barışı tesis etmeye çalışmak sizi Kitabı Mukaddes’te Tanrının karşı olduğu GOG ve MAGOG yapmaktadır. Onların size böylesi bir suçlamada bulunmaması için saldıranlar ile beraber olmanız gerekmekte, şayet saldıranlarla beraber değilseniz kötüsünüz, ne güzel şeytani bir propoganda değilmi.

Bu makalede GOG ve MAGOG hikayesinin birileri tarafından nasıl şeytani amaçları için kullanılmaya çalışıldığını ortaya koymaya çalışacağım.

Öncelikle bilmemiz gereken bu GOG ve MAGOG hikayesi Kitabı Mukaddes’in Ezekiel’de 38 ve 39. Babında geçmektedir. Bana göre Ezekiel bölümünü kendine referans alan herhangi birinin akıl sağlığından şüphe edilmelidir. Kitabı Mukaddes’in Ezekiel bölümü bence acil olarak Kitabı Mukaddes’ten çıkarılmalıdır. Bana göre Ezekiel bölümünde yazılanlar doğruysa Ezekiel orada gerçek Tanrıyla değil Şeytan ile temastadır.

Çok ilginç bir iddiada bulunuyorum değilmi, eee benimde işim bu, normal iddiaları tekrarlamayla vakit geçirmeyi sevmem, anlatılmayanları anlatmam lazım ve belirttiğim gibi Ezekiel bölümünde Ezekiel’in Tanrıyla değil şeytanla teması olduğunu ortaya koymak benim için hiçde zor değil, delilleri ortaya koyduğumda eminim birçoklarınızla benimle aynı fikirde olacaktır.

Şayet ortada işte bu gerçek Tanrı’dandır diyemeyeceğimiz bir yazı varsa ve bu yazılar Tanrı’dandır diye ortaya sürüp insanları yönlendirmeye çalışıyorsalar kiminle mücadele içinde olduğumuzu anlamaya çalışın.

 

 
 

Makalede benim yorumum fazlaca olmayacak, makale konuyu anlamanız için size göstermem gereken alıntılarla çok gözükebilir, kolay gelsin.

Öncelikle Kitabı Mukaddes’e göre GOG ve MAGOG’un tarih sahnesine çıkışına bakalım, nedir kimdir bunlar.

 

Gen 10:1  Nuh'un oğulları Sam, Ham ve Yafet'in öyküsü şudur: Tufandan sonra bunların birçok oğlu oldu. 

Gen 10:2  Yafet'in oğulları: Gomer, Magog, Meday, Yâvan, Tuval, Meşek, Tiras. 

1Ch 1:5  Yafet'in oğulları: Gomer, Magog, Meday, Yâvan, Tuval, Meşek, Tiras. 

 

Görüleceği gibi MAGOG Nuh’un Yafet’ten olan oğullarından birinin adıdır yani Nuh’un torunudur.

GOG kelimesi ise Kitabı Mukaddes’te ilk defa,

 

1Ch 5:1  İsrail'in ilk oğlu Ruben'in oğulları. -Ruben ilk doğandır. Babasının yatağına yatıp onu kirlettiği için ilk oğulluk hakkı İsrail oğlu Yusuf'un oğullarına verildi. Bu yüzden Ruben soy kütüğüne ilk oğulluk hakkına göre yazılmadı. 

1Ch 5:2  Yahuda kardeşleri arasında en güçlü olandı, önderlik hep onun soyundan çıktı. Ama ilk oğulluk hakkı Yusuf'a aitti.- 

1Ch 5:3  İsrail'in ilk oğlu Ruben'in oğulları: Hanok, Pallu, Hesron, Karmi. 

1Ch 5:4  Yoel'in soyu: Şemaya Yoel'in, Gog Şemaya'nın, Şimi Gog'un, Mika Şimi'nin, Reaya Mika'nın, Baal Reaya'nın, Beera Baal'ın oğluydu. Asur Kralı Tiglat-Pileser'in sürgüne gönderdiği Beera Rubenliler'in önderiydi

 

savasBurada karşımıza çıkmaktadır. Gog’da şemaya adlı birinin oğluymuş. İşte bu GOG ve MAGOG isimleri daha sonra Ezekiel’in 38. Ve 39. bölümlerinde karşımıza çıkmaktadır ve Ezekiel’in bu bölümlerinde bahsettiklerinin günümüzü aydınlatmak için yazılmış kehanetler olduğu ortaya sürülmektedir. Buyrun bu bölümleri sizde görebilin diye buraya ekleyelim,

 

Eze 38:1  RAB bana şöyle seslendi: 

Eze 38:2  "İnsanoğlu, yüzünü Magog ülkesinden Roş'un, Meşek'in, Tuval'ın önderi*fd* Gog'a çevir, ona karşı peygamberlik et. 

Eze 38:3  De ki, 'Egemen RAB şöyle diyor: Ey Roş'un, Meşek'in, Tuval'ın önderi Gog, sana karşıyım. 

Eze 38:4  Seni geldiğin yoldan geri çevirecek, çenelerine çengel takacağım. Seni ve bütün ordunu, atları, tam donanmış atlıları, küçük büyük kalkanlı, hepsi kılıç kullanan büyük kalabalığı dışarıya sürükleyeceğim. 

Eze 38:5  Onlarla birlikte hepsi kalkanlı, miğferli Persliler'i, Kûşlular'ı*, Pûtlular'ı, 

Eze 38:6  Gomer'in bütün ordusunu, uzak kuzeydeki Beyttogarma'nın bütün ordusunu ve yanındaki birçok ulusu da sürükleyeceğim.

Eze 38:7  "'Hazır ol! Çevrende toplanmış büyük kalabalıkla birlikte hazırlan. Onları sen gözeteceksin. 

Eze 38:8  Uzun zaman sonra savaşa çağrılacaksın. Gelecek yıllarda, halkı birçok ulustan uzun zamandır ıssız kalmış İsrail dağlarında toplanmış, savaştan rahata kavuşmuş bir ülkeye saldıracaksın. Uluslar arasından çıkarılmış olan bu halk, şimdi güvenlik içinde yaşıyor. 

Eze 38:9  Sen, bütün askerlerin ve seninle olan birçok ulus çıkıp kasırga gibi geleceksiniz; ülkeyi kaplayan bulut gibi olacaksınız.

Eze 38:10  "'Egemen RAB şöyle diyor: O gün aklına bazı düşünceler gelecek, kötü düzenler tasarlayacaksın. 

Eze 38:11  Diyeceksin ki: Sursuz köyleri olan bir ülkeye saldıracak, esenlik ve güvenlik içinde yaşayan insanların üzerine yürüyeceğim. Bu köylerin tümü sursuz; kapıları da kapı sürgüleri de yok. 

Eze 38:12  Viran olmuş kentlerde yaşayan halkı soyup malını yağma edeceğim. Sürüsü, malı olan, dünyanın ortasında yaşayan bu ulusların arasından toplanmış halka karşı elimi uzatacağım. 

Eze 38:13  Saba, Dedan, Tarşiş tüccarları ve köyleri sana, Yağmalamak için mi geldin? Çapul malı toplamak, altın, gümüş taşımak, hayvan, mal götürmek, bol ganimet elde etmek için mi bu kalabalığı topladın? diyecek. 

Eze 38:14  "Bu yüzden, ey insanoğlu, peygamberlik et ve Gog'a de ki, 'Egemen RAB şöyle diyor: O gün halkım İsrail güvenlik içinde yaşarken bunu farketmeyecek misin? 

Eze 38:15  Sen ve seninle birlikte birçok ulustan oluşan tümü ata binmiş büyük bir kalabalık, güçlü bir ordu uzak kuzeyden geleceksiniz. 

Eze 38:16  Ülkeyi kaplayan bir bulut gibi halkım İsrail'in üzerine yürüyeceksiniz. Son günlerde, ey Gog, seni ülkeme saldırtacağım. Öyle ki, ulusların gözü önünde kutsallığımı senin aracılığınla gösterdiğim zaman beni tanıyabilsinler. 

Eze 38:17  "'Egemen RAB şöyle diyor: Eski günlerde kullarım İsrail peygamberleri aracılığıyla hakkında konuştuğum kişi değil misin sen? O dönemde seni onlara saldırtacağıma ilişkin yıllarca peygamberlik ettiler. 

Eze 38:18  "'Gog İsrail ülkesine saldırdığı gün öfkem alevlenecek. Egemen RAB böyle diyor.

Eze 38:19  Kıskançlığımla ve öfkemin şiddetiyle diyorum ki, o gün İsrail ülkesinde büyük bir yer sarsıntısı olacak. 

Eze 38:20  Denizdeki balıklar, gökteki kuşlar, kırdaki hayvanlar, yerde sürünen bütün yaratıklar ve dünyadaki bütün insanlar önümde titreyecekler. Dağlar yerle bir edilecek, kayalıklar ufalanacak, her duvar çökecek. 

Eze 38:21  Bütün dağlarımda Gog'a karşı kılıcı çağıracağım. Egemen RAB böyle diyor. Herkes birbirine kılıç çekecek. 

Eze 38:22  Onu salgın hastalıkla, kanla cezalandıracağım; onun, ordusunun, ondan yana olan birçok ulusun üzerine sağanak yağmur, dolu, ateşli kükürt yağdıracağım. 

Eze 38:23  Böylece büyüklüğümü, kutsallığımı gösterecek, birçok ulusun gözünde kendimi tanıtacağım. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar." 

 

Eze 39:1  "İnsanoğlu, Gog'a karşı peygamberlik et ve ona de ki, 'Egemen RAB şöyle diyor: Ey Roş'un, Meşek'in, Tuval'ın önderi Gog, sana karşıyım. 

Eze 39:2  Seni geri çevirip sürükleyeceğim. Seni uzak kuzeyden çıkarıp İsrail'in dağlarına getireceğim. 

Eze 39:3  Sol elindeki yayını vuracak, sağ elindeki oklarını düşüreceğim. 

Eze 39:4  Sen de askerlerinle senden yana olan uluslar da İsrail dağlarına serileceksiniz. Sizi yem olarak her çeşit yırtıcı kuşa, yabanıl hayvana vereceğim. 

Eze 39:5  Açık kırlarda düşüp öleceksiniz. Çünkü bunu ben söyledim. Egemen RAB böyle diyor. 

Eze 39:6  Magog'un ve kıyıda güvenlik içinde yaşayanların üzerine ateş yağdıracağım. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar. 

Eze 39:7  "'Halkım İsrail arasında kutsal adımı tanıtacağım. Bundan böyle kutsal adımın aşağılanmasına izin vermeyeceğim. Uluslar benim İsrail'de kutsal olan RAB olduğumu anlayacaklar. 

Eze 39:8  O gün yaklaştı! Söylediklerim olacak. Egemen RAB böyle diyor. Budur sözünü ettiğim gün! 

Eze 39:9  "'O zaman İsrail kentlerinde yaşayanlar dışarı çıkıp topladıkları silahları yakacaklar. Küçük büyük kalkanları, yayları, okları, sopaları, mızrakları ateşe atacaklar. Bunlarla yedi yıl ateş yakacaklar. 

Eze 39:10  Kırdan odun toplamayacak, ormandan odun kesmeyecekler. Yakmak için silahları kullanacaklar. Mallarını yağmalayanları yağmalayacak, kendilerini soyanları soyacaklar. Egemen RAB böyle diyor. 

Eze 39:11  "'O gün Lut Gölü'nün doğusunda, Gezginler Deresi'nde Gog'a İsrail'de bilinen bir mezar yeri vereceğim. Gog'la bütün ordusu orada gömülecek. Oraya Hamon-Gog Vadisi adı verilecek. Oradan geçecek gezginlerin önü kesilecek. 

Eze 39:12  İsrail halkı ülkeyi arındırmak için onları gömecek. Bu yedi ay sürecek. 

Eze 39:13  Onları bütün ülke halkı gömecek. Görkemimi açıkladığım gün onlar için onur olacak. Egemen RAB böyle diyor. 

Eze 39:14  "'Ülkeyi arındırmak için adamlar görevlendirilecek. Bazıları ülkeyi sürekli dolaşacak, öbürleriyse yerde kalan cesetleri gömecekler. Yedi aylık süre bitince, araştırma işine başlayacaklar. 

Eze 39:15  Bu adamlar ülkenin her yanını dolaşacak. Bir insan kemiği görünce, mezarcılar onu Hamon-Gog Vadisi'ne gömünceye dek, yanına bir işaret koyacak. 

Eze 39:16  Orada Hamona adında bir kent olacak. Böylelikle ülke arındırılacak. 

Eze 39:17  "İnsanoğlu, Egemen RAB şöyle diyor: Her çeşit kuşa ve yabanıl hayvana seslen: 'Sizin için hazırlayacağım kurbana, İsrail dağları üzerindeki büyük kurbana gelin, her yandan toplanın! Orada et yiyecek, kan içeceksiniz. 

Eze 39:18  Başan'ın besili hayvanlarının -koçların, kuzuların, tekelerin, boğaların- etini yiyip kanını içer gibi yiğitlerin etini yiyecek, dünya önderlerinin kanını içeceksiniz. 

Eze 39:19  Sizin için hazırlayacağım kurbandan doyana dek yağ yiyeceksiniz, sarhoş oluncaya dek kan içeceksiniz. 

Eze 39:20  Soframda atlardan, atlılardan, yiğitlerden ve her çeşit askerden bol bol yiyip doyacaksınız. Egemen RAB böyle diyor. 

Eze 39:21  "Görkemimi uluslar arasında açıklayacağım. Bütün uluslar kendilerine verdiğim cezayı, üzerlerine koyduğum elimi görecekler. 

Eze 39:22  İsrail halkı o günden başlayarak benim Tanrıları RAB olduğumu anlayacak. 

Eze 39:23  Uluslar İsrail halkının işlediği suç yüzünden, bana ihanet ettiği için sürgüne gittiğini anlayacaklar. Yüzümü onlardan gizledim, onları düşmanlarının eline teslim ettim, hepsi kılıçtan geçirildi. 

Eze 39:24  Onları kirliliklerine, isyanlarına göre cezalandırdım, yüzümü onlardan gizledim. 

The Lord Will Restore Israel

Eze 39:25  "Bundan ötürü Egemen RAB şöyle diyor: Yakup'un sürgündeki soyunu geri getirecek, İsrail halkına acıyacağım. Kutsal adımı kıskançlıkla koruyacağım. 

Eze 39:26  Ülkelerinde güvenlik içinde yaşayınca, onları korkutan kimse olmayınca, utançlarını, bana ettikleri bütün ihanetleri unutacaklar. 

Eze 39:27  Onları uluslar arasından geri getirip düşman ülkelerinden topladığım zaman, onlar aracılığıyla birçok ulusa kutsallığımı göstereceğim. 

Eze 39:28  O zaman benim Tanrıları RAB olduğumu anlayacaklar. Onları uluslar arasına sürgüne göndermeme karşın, hiçbirini bırakmadan ülkelerine geri getireceğim. 

Eze 39:29  Onlardan bir daha yüzümü gizlemeyeceğim, çünkü İsrail halkı üzerine Ruhum'u dökeceğim." Egemen RAB böyle diyor. 

gog magog gomer togarmah 1874 map

Evet günümüzde sosyal medayada yayınlanan yüzlerce video bu yukarıda gördüğünüz alıntılar referans alınıp bizleri burada geçen Rusya’dır veya Türkiye’dir diye yönlendirmeye çalışmaktadırlar. Özellikle şu alıntılarda geçen,

 

Eze 38:2  "İnsanoğlu, yüzünü Magog ülkesinden Roş'un, Meşek'in, Tuval'ın önderi*fd* Gog'a çevir, ona karşı peygamberlik et. 

Eze 38:3  De ki, 'Egemen RAB şöyle diyor: Ey Roş'un, Meşek'in, Tuval'ın önderi Gog, sana karşıyım. 

 

Roş’un ses benzerliği dolayısıyla Rus yani Rusya olduğuna ikna edilmeye çalışılmaktayız ve bu alıntılar kullanırken şu alıntıylada harmanlamaya çalışmaktadırlar,

 

Eze 39:2  Seni geri çevirip sürükleyeceğim. Seni uzak kuzeyden çıkarıp İsrail'in dağlarına getireceğim. 

 

Neymiş bu Roş Magog ülkesindeki biriymiş ve israilin en uzak kuzeyinden çıkıp israil’in dağlarına gelecekmiş, bu durumda israil’in kuzeyinde kimine göre Türkiye vardır bu anlamda bahsi geçen Türkiye’dir demekte, bazıları yok canım dahada kuzeyde Rusya vardır bahsi geçen Rusya’dır demekte, şimdi Türkiye ve Rusya’nın ittifak yapıp doğuda barışı tesis etmeye çalışmasınıda,

Eze 38:9  Sen, bütün askerlerin ve seninle olan birçok ulus çıkıp kasırga gibi geleceksiniz; ülkeyi kaplayan bulut gibi olacaksınız.

 

rus

 

Işte bu yazılanlar doğru çıkıyor, burada bahsedilen gibi bu Roş çevresine birçok ulusuda alıp israil’i işgale yeltenecek denmekte, ee Rusya’nın Türkiye ile yakınlaşmasına İran’da destek verince işte bakın kehanetler doğru çıktı buna hazırlanmalıyız bu ittifaka karşı gelmeliyiz propagandası yapmaktadırlar.

Devamında ise üzülmeyin bakın israil’e saldıran bu uluslara ne olacaktırı şu alıntılarla ortaya koymaya çalışmaktalar,

Eze 39:4  Sen de askerlerinle senden yana olan uluslar da İsrail dağlarına serileceksiniz. Sizi yem olarak her çeşit yırtıcı kuşa, yabanıl hayvana vereceğim. 

Eze 39:5  Açık kırlarda düşüp öleceksiniz. Çünkü bunu ben söyledim. Egemen RAB böyle diyor. 

 

Günümüzde kendini israiloğulları ilan eden ve yazdıkları bazı yazmalarla işte bizim gerçek Tanrıyla temasımızda konuşulanlar ve yaşadıklarımız dedikleri ve bu yazmalarda Tanrı’ları YHWH’yi aşiret Tanrısı yapan bu israiloğullarının Tanrısı bunları Ezekiel’e söylemişse ve birçok ulusun günümüzde israiloğullarına karşı saldırı planları varsa bence israiloğulları iddiasındaki kardeşlerimiz acilen pılını pırtını toplasın kaçsınlar kısaca bu Tanrıya o kadar güvenmesinler, nedenmi,

Jdg 1:19  RAB Yahudaoğulları'yla birlikteydi. Yahudaoğulları dağlık bölgeyi ele geçirdilerse de ovada yaşayan halkı kovamadılar. Çünkü bunların demirden savaş arabaları vardı. 

 

Görüleceği gibi İsrailoğullarının bu özel Tanrısı YHWH bir dönem dünyaya inmiş israiloğullarıyla beraber yaşamış hatta bu Tanrı israiloğullarıyla beraber savaşa bile gitmiş imiş ve görüleceği gibi bu Tanrı israiloğullarıyla beraberken bile düşmanı kovamamışlar neymiş demirden savaş arabaları varmış.

Bugünkü tanklar tahtadan falan yapılmıyor sanırım, o dönemde demirden savaş arabalarına karşı savaşı kazanamayan bu Tanrı bir çok ulusun GÜNÜMÜZDE bir araya gelip israil’e saldırması durumunda bu savaşı kazanırmı dersiniz, kusura bakmayın ben burada geçen Tanrıya güvenip bu şansı almam.

Kısaca Ezekiel’de bir kehanet varsa ve bu kehanet günümüz için söylenmişse ve bu saldırı günümüzde gerçekleşecekse israiloğullarına şimdiden geçmiş olsun.

 

Günümüzde Rusya’nın liderliğinde doğuda kurulmaya çalışılan barışın Ezekiel’in 38. Ve 39. Bölümlerinde geçen bu alıntılar çımbızlanıp bizi yönlendirmeye çalışıldığını rahatça görmekteyiz.

Şunu söylemek istiyorum, bir olaya veya söylenen cümleye tümüyle bakmazsak gerçek resmi göremeyiz. Mesela ben Kuran’da EY İMAN EDENLER ….. NAMAZA YAKLAŞMAYIN yazıyor bu gerçektir dersem inanın bu Kitabı Mukaddes’in Ezekiel bölümünü kullanıp bizi yönlendirmeye çalışanların delilinden daha gerçekci bir iddia olur.

Kuran’da böyle birşey nerde yazıyor derseniz,

 

Diyanet Meali:
4.43 - Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de -yolcu olmanız durumu müstesna- cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. …………..

 

Buyrun yazıyormuş değilmi, kısaca yazıyor dememde haklıyım fakat cümleyi tam aldığımızda ortaya başka bir anlam çıkmakta değilmi.

Bu mantıktan yola çıkıp bence bu Ezekiel bölümünün tamamı bakmamız lazımdır, öncelikle bahsi geçen Ezekiel kimmiş ona bakalım,

 

İbrani peygamberlerin zaman çizelgesi

kaynak: Vikipedi, özgür ansiklopedi

 

Bu, Yahudilikte Yahudiler arasında peygamberliğin gelişiminin bir zaman çizelgesidir . Tüm tarihler İbrani takvimine göre değil, Common Era'ya göre verilmiştir .

Ayrıca , bireysel ülke tarihlerine bağlantılar içeren Yahudi tarihine bakın.

 

Çıkış 

c.1450-1350 BC(?)

Mısır'dan Çıkış ( Musa , Harun ve Miriam'ın kehaneti )

 

İsrail Ülkesi

c. MÖ 1300-1250 

Joshua insanları yönetiyor

 

c. MÖ 1250–c. MÖ 1025

İncil Yargıçları insanları yönetir. ( Deborah'ın kehaneti )

 

İsrail ve Yahuda Krallığı sırasında

c. MÖ 1025–c. 1003 BC

Kral Saul , Samuel'in kehaneti ,

 

c. 1003 M.Ö.–c. MÖ 963

Kral Davut , Nathan'ın Gad kehaneti kehaneti

 

c. MÖ 963–c. MÖ 923

Kral Solomon

 

c. MÖ 923–c. MÖ 913

Yahuda Kralı Rehoboam, Şemaya'nın peygamberliği

 

c. MÖ 922–c. MÖ 910

İsrail Kralı Yeroboam, Ahiya'nın peygamberliği

 

c. MÖ 913–c. MÖ 910

Yahuda Kralı Asa

İlyas , Mikaya ve Elişa'nın kehanetleri

 

c. MÖ 837–c. MÖ 800

Yahuda Kralı Yoaş

Jonah'ın Babil esareti sırasındaki kehaneti , ancak kitabın tarihlendirilmesi MÖ 6. yüzyıldan 3. yüzyılın sonlarına kadar uzanıyor.

 

c. MÖ 796–c. MÖ 768

Yahuda Kralı Amaziah

Amos , Hoşea'nın kehaneti

 

c. MÖ 767–c. MÖ 754

Yahuda Kralı Uzziya

 

c. MÖ 740–c. MÖ 700

İşaya'nın kehaneti

Mika'nın kehaneti

 

c. MÖ 722

İsrail Krallığı Yeni Asur İmparatorluğu'na düşüyor

 

c. MÖ 715–c. MÖ 687

Yahuda Kralı Hizkiya

Yoel'in kehaneti (?) Nahum'un kehaneti

 

c. MÖ 648 – c. 609 M.Ö.

Yahuda Kralı Yoşiya

Yeremya'nın kehaneti

Sürgün öncesi ve sürgün sırasında

c. MÖ 609

Yahuda Kralı Yehoahaz 3 Ay

 

c. MÖ 608–c. MÖ 598

Yahuda Kralı Yehoyakim

 

c. MÖ 598–c. MÖ 597

Yahuda Kralı Jeconiah

 

c. MÖ 597–c. MÖ 520

Yahudiye'de: Tsefanya , Yeremya , Obadya ve Habakkuk'un peygamberliği Babil'de: Hezekiel'in peygamberliği

 

Hezekiel , ayrıca Ezechiel olarak da yazılır, İbranice Yeezqel , (  6. yüzyılda gelişti ), eski İsrail'in peygamber-rahibi ve konu ve kısmen bir kitabın yazarı.Adını taşıyan Eski Ahit kitabı. Hezekiel'in Kudüs'teki ilk kehanetleri ( c. 592'den itibaren) şiddet ve yıkım bildirileriydi; sonraki açıklamaları, Babil'de sürgüne gönderilen İsraillilerin umutlarını ele aldı . Hezekiel'in nihai olarak Tanrı ile İsrail halkı arasında yeni bir antlaşmanın kurulmasına olan inancı, Yahudiliğin sürgün sonrası yeniden yapılanması ve yeniden örgütlenmesi üzerinde derin bir etkiye sahip olmuştur .

Kudüs'ün ilk teslim edilmesinden önce, Hezekiel muhtemelen Kudüs Tapınağı personeline bağlı çalışan bir rahipti . 597'de Kebar kanalı üzerindeki Tel-abib'de (Nippur yakınlarında) bulunduğu Babil'e sürgün edilenler arasındaydı. Sürgün arkadaşları arasında sıra dışı bir kişi olduğu açıktır. Hezekiel'in dini çağrısı, Tanrı'nın “taht arabası” ile ilgili bir görüm gördüğünde Temmuz 592'de geldi. DAHA SONRA 585'E KADAR KEHANETTE BULUNDU VE DAHA SONRA 572'YE KADAR KENDİSİNDEN BİR DAHA HABER ALINAMADI. ONUN EN SON TARİHLENEBİLİR SÖZÜ, İLKİNDEN 22 yıl sonrasına, yaklaşık MÖ 570'e tarihlenebilir .

Kaynak: Encyclopaedia Britannica

 

 

 

Sürgün Sonrası

c. 530 M.Ö.

İlk görüş (ve geleneksel görüş), Daniel'in Babil sürgünü sona erdikten hemen sonra yazıldığı ve birçok Yahudi'nin mabedi yeniden inşa etmek için Kudüs'e döndüğü yönündedir. Daniel'in peygamberlik niteliğindeki rüyetleri, birbiri ardına gelecek olan ardışık imparatorlukları ortaya çıkardı ve aynı zamanda dünyevi kargaşa ve güç mücadelelerine rağmen devam eden Tanrı'nın ebedi, sarsılmaz krallığının bir arka planını sağladı. Bilimsel görüş, Daniel'in "kehaneti"nin MÖ 2. yüzyılda Seleukos hanedanı döneminde yazıldığı yönündedir. Yahudi kutsal kitabında Daniel'in bir peygamber olarak kabul edilmediğini ve peygamberlik kitapları arasında yer almadığını unutmayın. [2]

 

c. MÖ 520–c. MÖ 411

Haggiah , Zekeriya , Yoel ( ?)

Pers egemenliği altındaki ülkeye dönüş ve Ezra'nın yazıları - Nehemya Esther'in Öyküsü

 

c. MÖ 433 [?]

Pers İmparatorluğu döneminde Malaki'nin kehaneti

(MÖ 535: Ezra'nın ilk kısmı; MÖ 515: Ezra ve Haggai ve Zecharia'nın ikinci kısmı; Joel muhtemelen bir süre sonra; MÖ 474: Ester; MÖ 450: Ezra, Nehemiah ve Malaki'den geriye kalanlar.)

 

c. MÖ 312–c. 63 MÖ

Yahuda'nın Selevkos İmparatorluğu'na boyun eğdirmesi

Bu dönemde Yahuda İsrail'in egemen ulusu oldu: Makkabi İsyanı MÖ 167 - 160

 

 

 

 

 

Görüleceği gibi Ezekiel’in M.Ö 6 yy’da yaşadığı belirtilmekte, şimdi bu Ezekiel bölümünde bizlere pek bahsedilmeyen bir ufak alıntı daha yapalım,

 

Eze 37:24  "'Kulum Davut onların kralı olacak, hepsinin tek çobanı olacak. Buyruklarımı izleyecek, kurallarıma uyacak, onları uygulayacaklar. 

Eze 37:25  Kulum Yakup'a verdiğim, atalarınızın yaşadığı ülkeye yerleşecekler. Kendileri, çocukları, çocuklarının çocukları sonsuza dek orada yaşayacaklar. Kulum Davut da sonsuza dek onların önderi olacak. 

Eze 37:26  Onlarla esenlik antlaşması yapacağım. Bu onlarla sonsuza dek geçerli bir antlaşma olacak. Onları yeniden oraya yerleştirip sayıca çoğaltacağım. Tapınağımı sonsuza dek onların ortasına kuracağım. 

Eze 37:27  Konutum aralarında olacak; onların Tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacak. 

Eze 37:28  Tapınağım sonsuza dek onların arasında oldukça uluslar İsrail'i kutsal kılanın ben RAB olduğumu anlayacaklar." 

 

Evet Ezekiel’in 38. Ve 39. Bölümlerini referans alan garip insanlar 37. Bölümde geçen bu alıntılardan nedense hiç bahsetmez, ne var diyeceksiniz bu alıntılarda, iyi bakın ne diyormuş Ezekiel’in 37. bölümünde konuşan Tanrı, ve bu Tanrı, Davut kral olacak hemde israiloğullarının sonsuza kadar önderi olacak demiş imiş.

 

Kısaca 6 yy’da yaşadığı belirtilen Ezekiel’e göre Davut daha kral olmamış imiş. Birileri veya bu Tanrı birşeyleri ciddi anlamda karıştırmış gibi, nedenmi Davut elimizdeki bilgiye göre c. 1003 M.Ö.–c. MÖ 963 bu tarihler arasında yaşamış Kral olmuş ölmüş gitmiş birisi, bi dakka hani sonsuz önder olacaktı falanda demeyin bunları diyen ben değilim, sonsuz önder olmadan neden ölmüştürü bu yazmaları savunanlar açıklasın.

Gerçek Tanrının, Ezekiel’in yazıldığı iddia edilen 6.yy’da Davut’un ölmüş olduğunu bilmemesi gibi bir durumu olamayacağını kabul ettiğimizde, birileri çokmu salakki böyle bir hata yaptı veya birileri bizim aklımızla dalga geçip bize siz salaksınızmı dediğini anlamamız lazım.

 

Ortada böylesi bir gerçek varken Ezekiel bölmünü ciddiye almamız bizi gerçekten salak yapar, şimdi anlıyormusunuz neden bu bölüm Kitabı Mukaddes’ten çıkarılması gerek dediğimi.

 

Şimdi bu ancak şeytanın bir oyunu olabilir derseniz sizinle aynı fikirdeyim, ve bunun delillerinide aşağıda ortaya koyacağım, fakat bilmemiz gereken, evet İblis cahilliğiyle Tanrı’nın insana saygı duyacaksınız emrini kabul etmemiş dangalağın teki, evet öylede bilmemiz gereken şeytan olmuş iblis’in amacı insanın kendisinden daha salak olduğunu bundan dolayıda saygıyı haketmediğini ortaya koymaktır.

 

Ve biz Ezekiel’de ortaya konan bir oyun var ve biz bu oyununu görmezsek ve Ezekiel bölümü gerçek Tanrı’dandır dersek cidden zavallı bir salak durumuna düşeriz demekteyiz.

Bana göre birileri Ezekiel bölümünü eski ahitin tümünün gerçek Tanrı’dan olduğu iddiasındaki olabileceklerle dalga geçmek için yazdırmıştır.

 

Veya ortada böylesi tutarsızlık varken bunları gördüğü halde bu tutarsızlığa inandığını savunanlar veya Ezekiel bölümü gerçek Tanrı’dandır diyenler bize bu yazılanlar Tanrı’dandır inanın çünkü salaksınız demektedirler.

 

 

 

 

 

Öncelikle  Ezekiel’in bahsedilmeyen 39. bölümünden sonrasına bakmamız lazımdır. Bu alıntılar uzun olacağından tüm bunları makale bitimine referans kısmına ekleyeceğim Ezekiel’in 39.bölümünden sonraki kısmından bir kaç alıntı yapıp belirtmeye çalıştığımı ortaya koymak istiyorum, tamamını alt kısımda referans olarak görebilirsiniz.

 

Evet Ezekiel 38. Ve 39. Bölümlerinden sonraki 40. Bölüm şöyle başlamakta,

 

Eze 40:1  Sürgünlüğümüzün yirmi beşinci yılı, yılın başında, ayın onuncu günü, Yeruşalim Kenti'nin düşüşünün on dördüncü yılı, tam o gün RAB'bin eli beni yakalayıp oraya götürdü. 

Eze 40:2  Görümde Tanrı beni İsrail ülkesine götürüp çok yüksek bir dağın üzerine koydu. Dağın güneyinde kente benzer yapılar vardı. 

Eze 40:3  Tanrı beni oraya götürdü, tunca* benzer bir adam gördüm. Elinde keten ip ve bir ölçü değneği tutarak kapının girişinde duruyordu. 

Eze 40:4  Bana, "İnsanoğlu, gözlerinle gör, kulaklarınla işit, sana göstereceğim her şeye dikkat et" dedi, "Sen bunun için buraya getirildin. Göreceğin her şeyi İsrail halkına anlat." 

The East Gate to the Outer Court

Eze 40:5  Tapınağı çepeçevre kuşatan bir duvar gördüm. Adamın elindeki ölçü değneğinin uzunluğu altı arşındı. Her arşına bir elin eni kadar uzunluk eklenmişti. Adam duvarı ölçtü; kalınlığı ve yüksekliği bir ölçü değneği kadardı. 

 

 

Görüleceği gibi Ezekiel tüm bu yazdıklarının israiloğullarının sürgünün yirmi beşinci yılı başında ayın onuncu gününde bu bilgileri aldığını söylemekte, o zaman saat kullanılmadığından saatini verememiş gibi ama hangi ay hangi gün belirtilen günmüş. Ve yukarda gördüğümüz gibi sürgünden önce Kral olmuş yaşamış ölmüş olan Davut’un Kral olduğundan öldüğünden haberi olmayan bir Tanrı var karşımızda. Ezekiel 40’da 5’te Ezekiel bir tapınağa giriyor bir adam görüyor bu adam tapınağı ölçüyor ve bu ölcüleri Ezekiel’e veriyor. Kısaca ölçmediği bir yer yok, daha sonra Tanrının istediği mabedin bu ölçümlere göre yapılması istenmekte. Bu ölçme işi bayağı uzun detaylara aşağıdan bakabilirsiniz.

 

Evet Ezekiel’den Tanrı için bir tapınak yapılması istenmektedir, ve hatta tapınakta kesilecek, yakılacak KURBANLAR içinde detay verilmiştir, kısaca bakalım,

 

 

Eze 40:38  İç avlu girişlerindeki eyvanların yanında kapısı eyvana açılan bir oda vardı. Yakmalık sunular* burada yıkanıyordu. 

Eze 40:39  Eyvanın her iki yanında ikişer masa vardı. Yakmalık sunu, günah sunusu* ve suç sunusu* için hayvanlar bu masaların üzerinde kesiliyordu. 

Eze 40:40  Eyvanın dış duvarının yanında, Kuzey Kapısı'nın basamaklarının her iki yanında ikişer olmak üzere dört masa daha vardı. 

Eze 40:41  Böylece kurbanlık hayvanların kesimi için kapının her iki yanında dörder olmak üzere sekiz masa vardı. 

Eze 40:42  Yakmalık sunular için yontma taştan dört masa vardı. Her masanın uzunluğu ve genişliği birer buçuk arşın, yüksekliği bir arşındı. Yakmalık sunularla öbür kurbanların kesiminde kullanılan aletleri bunların üzerine koyuyorlardı. 

Eze 40:43  Odanın duvarlarına çifte çengeller asılmıştı; her biri bir el genişliğindeydi. Masalar sunulacak kurban eti için kullanılıyordu. 

 

Eze 43:14  Sunağın yerdeki hendekten alt çıkıntıya kadarki bölümünün yüksekliği iki arşın, genişliği bir arşın, küçük çıkıntıdan büyük çıkıntıya kadarki bölümün yüksekliği dört arşın, genişliği bir arşın. 

Eze 43:15  Sunağın kurban yakılan üst bölümünün yüksekliği dört arşın; üst bölümden yukarı doğru dört boynuz uzanacak. 

Eze 43:16  Sunağın üst bölümü kare şeklinde olacak. Uzunluğu on iki arşın, genişliği on iki arşın. 

Eze 43:17  Üst çıkıntının dört yandan uzunluğu ve genişliği de on dörder arşın. Çevresindeki kenarlık yarım arşın, hendeğin çevresi bir arşın. Sunağın basamakları doğuya bakacak." 

Eze 43:18  Adam konuşmasını şöyle sürdürdü: "İnsanoğlu, Egemen RAB şöyle diyor: 'Sunak yapılacağı gün, üzerinde yakmalık sunular* sunmak ve kan dökmek için kurallar şunlardır: 

Eze 43:19  Bana hizmet etmek üzere önüme gelen Sadok soyundan Levili kâhinlere günah sunusu* olarak bir boğa vereceksin. Egemen RAB böyle diyor. 

Eze 43:20  Boğanın kanından biraz alıp sunağın dört boynuzuna, çıkıntının dört köşesine ve çevresindeki kenarlığın üzerine süreceksin. Böylece sunağı pak kılıp arındıracaksın. 

Eze 43:21  Boğayı günah sunusu olarak alacak, tapınağın dışında, tapınak alanında belirlenen yerde yakacaksın. 

Eze 43:22  "'İkinci gün günah sunusu olarak kusursuz bir teke sunacaksın. Sunağı boğanın kanıyla arındırdığın gibi tekenin kanıyla da arındır. 

Eze 43:23  Arındırma işlemini bitirince, sürüden kusursuz bir boğayla bir koç sunacaksın. 

Eze 43:24  Bunları RAB'bin önüne getireceksin. Kâhinler üzerlerine tuz serpip yakmalık sunu olarak RAB'be sunacaklar. 

Eze 43:25  "'Yedi gün boyunca günah sunusu olarak her gün bir teke sağlayacaksın; kusursuz bir boğayla sürüden bir koç da sağlayacaksın. 

 

 

Eze 44:7  Yüreği ve bedeni sünnet edilmemiş yabancıları tapınağıma aldınız, bana yiyecek olarak yağ, kan sunmakla tapınağımı kirlettiniz. Böylece iğrenç uygulamalarınızla antlaşmamı bozdunuz. 

 

Eze 44:15  "'Ancak İsrail beni bırakıp kötü yola saptığında tapınağımın hizmetini sadakatle yapan Sadok soyundan Levili kâhinler önümde hizmet etmek üzere bana yaklaşacak. Yağ ve kan sunularını sunmak için önümde onlar duracak. Böyle diyor Egemen RAB. 

Eze 44:16  Yalnız onlar girecek tapınağıma; önümde hizmet etmek için yalnız onlar soframa yaklaşacak, görev yapacaklar. 

Eze 44:17  "'Kâhinler iç avlunun kapılarından girecekleri zaman keten giysi giyecek; iç avlunun kapılarında ya da tapınakta hizmet ederken yünlü giysi giymeyecekler. 

Eze 44:18  Başlarına keten sarık saracak, keten don giyecekler. Kendilerini terletecek bir şey giymeyecekler. 

 

 

Eze 44:27  Tapınakta hizmet etmek üzere iç avluya gireceği gün, kendisi için bir günah sunusu* sunacak. Egemen RAB böyle diyor. 

Eze 44:28  "'Kâhinlerin payı vardır, onların mirası benim. İsrail'de onlara mülk vermeyeceksiniz. Onların mirası benim. 

Eze 44:29  Kâhinler tahıl, günah ve suç sunularını* yiyecekler. İsrail'de RAB'be adanan her şey onların olacak. 

Eze 44:30  İlk ürünlerin en iyileri ve bütün özel armağanlarınız kâhinlerin olacak. Evinize bereket yağsın diye tahılınızın ilkini onlara vereceksiniz. 

 

 

Eze 45:13  "'Sunacağınız sunular şunlardır: Her homer buğdaydan efanın altıda biri, her homer arpadan efanın altıda biri kadarını vereceksiniz. 

Eze 45:14  Bat ölçüsüne göre istenen zeytinyağı miktarı, her kordan batın onda biri kadardır. Bir kor on bat ya da bir homere eşittir. 

Eze 45:15  İsrail'in sulak otlaklarındaki sürüden iki yüz koyundan bir koyun alınacak. Halkın günahlarını bağışlatmak için bu koyunlar yakmalık sunular*, tahıl ve esenlik sunuları* için kullanılacak. Egemen RAB böyle diyor. 

Eze 45:16  Ülke halkı bu armağanları İsrail'deki öndere verecek. 

Eze 45:17  İsrail'de kutlanan bütün bayramlarda -şenliklerde, Yeni Ay törenlerinde, Şabat* günlerinde- tahıl sunularını*, yakmalık ve dökmelik sunuları önder sağlayacak. İsrail halkının günahlarını bağışlatmak için yakmalık sunuları, günah, tahıl, esenlik sunularını sağlayacak. 

 

Eze 45:22  O gün önder kendisi ve ülke halkı için günah sunusu olarak bir boğa sağlayacak. 

Eze 45:23  Yedi gün bayram boyunca her gün RAB'be yakmalık sunu* olarak kusursuz yedi boğayla yedi koç, günah sunusu olarak da bir teke sağlayacak. 

Eze 45:24  Tahıl sunusu olarak her boğa ve koç için birer efa tahıl, her efa için bir hin zeytinyağı sağlayacak. 

Eze 45:25  "'Yedinci ayın on beşinci günü başlayan ve yedi gün süren bayramda önder yakmalık sunuları, günah ve tahıl sunularını, zeytinyağını her gün aynı miktarda sağlayacak. 

 

Eze 46:4  Önder Şabat Günü RAB'be sunacağı yakmalık sunu olarak kusursuz altı kuzu, bir koç sunacak. 

Eze 46:5  Koç için verilecek tahıl sunusu bir efa tahıl olacak, kuzular için verebileceği kadar tahıl sunusu sunabilir. Her efa tahıl için bir hin zeytinyağı verilecek. 

Eze 46:6  Yeni Ay Günü kusursuz bir boğa, altı kuzu ve bir koç sunacak. 

 

 

Eze 46:13  "'Her gün, her sabah yakmalık sunu olarak RAB'be bir yaşında kusursuz bir kuzu sağlayacaksın. 

Eze 46:14  Bununla birlikte her sabah tahıl sunusu olarak efanın altıda biri tahıl ve ince unu ıslatmak için bir hinin üçte biri kadar zeytinyağı sağlayacaksın. Bu tahıl sunusunun RAB'be sunulması sürekli bir kural olacak. 

Eze 46:15  Böylece günlük yakmalık sunu olarak her sabah kuzu, tahıl sunusu ve zeytinyağı sunulacak." 

 

Yukarıdaki bu alıntıları Ezekiel’e göre alemlerin tek yaratıcısı gerçek Tanrı istemiştir. Neymiş efendim bir yaşında kusursuz kuzu, yok boğa veya koç kurban edilecek, sabahki kurban şu akşamki şu olacak gibi detaylar, pek tabi bu anlatımların içinde Eze 44:7  … bana yiyecek olarak yağ, kan sunmakla tapınağımı kirlettiniz. Böylece iğrenç uygulamalarınızla antlaşmamı bozdunuz. Derken biraz altta, Eze 44:15  . Yağ ve kan sunularını sunmak için önümde onlar duracak. Böyle diyor Egemen RAB. Demekte, biraz yukarda yağ ve kan sunmak tapınağı kirletmek olurken hemen aşağıda yağ ve kan sunulmasını isteyen bir Tanrı,

 

Kitabı Mukaddes’i okuyanlar bilir, eski ahitteki tanrının birde yakmalık sunu takıntısı vardır, bu sunu kurban edilen hayvanın yakılmasıdır ve hayvanın bedeninin yakılmasından çıkan kokudan hoşnut olan birde tanrı vardır, işte bu tanrı Ezekiel’e birde detay vermekte, Eze 43:24  Bunları RAB'bin önüne getireceksin. Kâhinler üzerlerine tuz serpip yakmalık sunu olarak RAB'be sunacaklar. 

 

Bunları ben yazmıyorum hesapta bunları eski ahitteki gerçek tanrı istemekte imiş neymiş kurban edilen hayvanın üstüne tuzda dökün, sanki yemek yapıyoruz, tuzu az biraz daha tuz ver gibi bir mantık, ve bu ibadet işi yapılırken bu tanrının çok önem verdiği bir diğer konu,

 

 

Eze 44:18  Başlarına keten sarık saracak, keten don giyecekler. Kendilerini terletecek bir şey giymeyecekler. 

 

Budur, kahinler başlarına keten saracak ve DONLARIDA KETEN’den olacak, ketenden başka DON kabul edilmiyor kısaca. Bu yukarıda okuduklarımız Kitabı Mukaddes’in tanrısının eski ahitte olan istekleri ve gördüğünüz gibi bu alıntılar günümüzde bayağı popüler olan Ezekiel bölümünde geçmekte, ve bu eski ahitteki tanrı yeni ahite inanan Hristiyan kardeşlerimizinde tanrısıdır.

Şimdi siz bu okuduklarınızın gerçek tanrının sözleri olduğunu savunanlardansanız sizden ricam lütfen bu alıntıları bir hayvan severe gösterip bizim inandığımız tanrı bu buyrun buna tabi olun diye bir davette bulunun ve tepkisini görün.

 

Bu yukarıdaki isteklerin gerçek Tanrıdan olduğunu savunan herhangi biri inanın Kitabı Mukaddes’tende haberi yoktur, bu alıntılar resmen birilerinin bizimle dalga geçmesidir, bunlar satanist eylemlerdir, neymiş sabah kuzu, akşam koç, arasıra boğa kes, ateşte yak, yakmadan üstüne tuz at gibi söylemler gerçek Tanrıdan olamaz.

Bunuda Kitabı Mukaddes’i referans alıp söylemekteyim, bakın Kitabı Mukaddes’te bu gibi iğrençliklerle saklatılmaya çalışılan gerçek Tanrı bu tip eylemlere ne diyor,

 

Buyrun eski ahitte gizlenilmeye çalışılan bana göre gerçek Tanrı ne demekte,

 

Isa 66:3  Sığır boğazlayan, adam öldüren gibidir,

   Davar kurban eden,

      köpek boynu kıran, 

         Tahıl sunusu* getiren,

             domuz kanı sunan,

                Anma sunusu olarak günnük yakan, putperest gibidir

Evet, bunlar kendi yollarını seçtiler, Yaptıkları iğrençliklerden hoşlanıyorlar.

Mal 2:3  "Soyunuzu paylayacağım. Bayramlarınızda kurban ettiğiniz hayvanların gübresini yüzünüze saçacağım. Sizi önümden atacağım. 

 

Evet burada bunları söyleyen bana göre veya herhangi bir hayvansevere göre gerçek Tanrıdır, neymiş hayvan öldürmeyi insan öldürmeyle eşdeğerde gören bir Tanrı var ve hatta bu Tanrı kendisine tahıl vs sunulmasını bile putperestlik olarak görmekte.

Şimdi ortada böylesi bir Tanrı varsa buyrun yukarıda Ezekiel bölümünde kendisine KURBAN isteyen kurbanı yakmadan önce üzerine tuz atın diyen gerçek Tanrı olabilirmi, olamazsa kimdir bu satanist eylemleri bizden isteyen.

Ortadaki bu gerçekler, Kitabı Mukaddes’te her yazılana inanamayız gerçeğini ortaya koymaktadır.

Görüleceği gibide hayvan öldürmeyi insan öldürmeyle eşdeğer gören bir Tanrı gerçeği varken diğer tarafta KURBAN FANATİĞİ bir başka tanrı daha vardır, siz şimdi bu iki tanrıda aynı tanrı derseniz bence bu gerçek tanrıya KÜFR etmektir, lütfen düşünün doğru karara varın.

 

Kitabı Mukaddes insanların aklıyla alay eden böylesi tonlarca alıntıyla doludur ve Ezekiel bölümü buna iyi bir örnektir.

Ezekiel bölümünde Davut’un kral olup ölüp gittiğinden haberi olmayan ve kendisine kurban isteyen bir tanrı vardır ve görüldüğü gibi bu tip ibadetlere karşı olan ve bunları yapanlarıda putperest ilan eden bir başka, bence gerçek Tanrı vardır.

Kısaca Kitabı Mukaddes’in Ezekiel bölümü gerçek Tanrı dışından herhangi birinden olabilir ama kesinlikle gerçek Tanrıdan değildir.

Siz yinede hayvan öldürmeyi insan öldürmeyle eşdeğerde gören Tanrıyla kendisine kurban isteyen, yakmadan önce üzerine tuz dökün diyen tanrı aynı tanrıdır diyorsanız bence acil pisikologa gidin gerçekten ihtiyacınız var.

 

Diğer bilmemiz gereken, eski ahitte geçen bu GOG ve MAGOG Kitabı Mukaddes’in yeni ahit bölümünde tek bir cümlede geçer,

 

Rev 20:1  Sonra bir meleğin gökten indiğini gördüm. Elinde dipsiz derinliklerin anahtarı ve büyük bir zincir vardı. 

Rev 20:2 Melek ejderhayı -İblis ya da Şeytan denen o eski yılanı- yakalayıp bin yıl için bağladı. 
Rev 20:3  Bin yıl tamamlanıncaya dek ulusları bir daha saptırmasın diye onu dipsiz derinliklere attı, oraya kapayıp girişi mühürledi. Bin yıl geçtikten sonra kısa bir süre için serbest bırakılması gerekiyor. 

 

Rev 20:7  Bin yıl tamamlanınca Şeytan atıldığı zindandan serbest bırakılacak. 

Rev 20:8  Yeryüzünün dört bucağındaki ulusları -Gog'la Magog'u- saptırmak, savaş için bir araya toplamak üzere zindandan çıkacak. Toplananların sayısı deniz kumu kadar çoktur. 

Rev 20:9  Yeryüzünün dört bir yanından gelerek kutsalların ordugahını ve sevilen kenti kuşattılar. Ama gökten ateş yağdı, onları yakıp yok etti. 

 

Ve görüleceği gibide yeni ahitte geçtiği yer burasıdır. Burada da görüleceği gibi GOG ve MAGOG tarih sahnesine çıkmadan önce Şeytan yakalanmış ve bin sene zindanda kalmış olması gerekir, Şeytan’ın yakalanma zamanı ise ise yeni ahitin vahiy kısmında anlatılanlara göre İsa’nın belirttiği KUZU ünvanlı birinin ortaya çıkması ve kötülüğe savaş açması gerekmektedir. Bahsi geçen KUZU bu mücadelesini yaparken Tanrı KUZU ünvanlı bu kişiye destek vermek için meleklerini devreye sokar ve bir melek Şeytan’ı melekleriyle yeryüzüne atar.

Pek tabi vahiy kısmında bahsedilen KUZU ünvanlı kişinin İsa olduğu üzerine iddialar varsada İsa’nın bahsettiği KUZU kendisi değildir.

Hadi biran için vahiyde bahsi geçen KUZU İsa’dır diyelim eyvallah, o zaman şunu anlamamız lazımdır gelemeyecek olan İsa geldi diyelim ve Şeytan yakalanıp zindana atılıp bin sene kalıp özgür olduktan sonra bu GOG ve MAGOG ortaya çıkacak, şimdi aklı olan biri bana İsa ne zaman tekrardan geldi ve Şeytan ne zaman yakalandı yeryüzünde bin sene hapis kaldıda sıra GOG ve MAGOG’a geldi anlatabilirmi ve görüleceği gibide yeni ahite göre GOG ve MAGOG tarih sahnesine çıksa bile yapabilecekleri bir şey yok tüm yapacakları vahiye göre KUZU ünvanlı kişinin ve O’nun etrafındaki kutsalların ordugahını kuşatacaklarsada gökten yağacak bir ateş hepsini yok edecek.

 

Şimdi GOG ve MAGOG meselesi Kitabı Mukaddes’e göre budur, günümüzde ortadoğuda Rusya’nın önderliğinde barışı tesis etmeye çalışan ülkeler olan Türkiye ve İran’nın bu Kitabı Mukaddes’te bahsi geçen GOG ve MAGOG olduğunu iddia etmek ve bunun için yüzlerce video yapıp sosyal medyada yayınlamak sizce kime hizmet etmektedir.

Lütfen düşünün bağımsız bir karar verin.

Görüleceği gibi insanlar analiz etmeden Roma tarafından uydurulan Kitabı Mukaddes’in tamamının Tanrının sözü olduğuna inandırılmıştır ve bu kitabın içindekiler biirilerinin işlerine geldikce çarpıtılıp kendilerine tabi olmayanlara karşı kullanılmaktadır ve bu çarpıtmalar gerçek bir dindarın yapmaması gereken davranışlardır.

Hristiyan ilahiyatcılara göre Ezekiel 38 ve 39'da bahsedilen olaylar daha olmamıştır ve olmak üzeredir. Garip olan ise Yahudi kardeşlerimiz Ezekiel 38 ve 39'da bahsedilenler zaten

 

Ortaya koyduğum bu deliller ışığında Rusya’nın Türkiye’nin ve İran’ın Kitabı Mukaddes’te bahsi geçen GOG ve MAGOG olduğu iddiasında olanlara soruyorum SİZ HANGİ TANRIYA HİZMET EDİYORSUNUZ lütfen cevaplarmısınız. Sizin tanrınız hayvanların KURBAN edilmesini isteyenmi yoksa hayvanları öldürmeyi insan öldürmeyle eşdeğer görenmi, kimdir sizin tanrınız.

 

İsrailiyatın ve Hristiyanlığın etkisinde kalan müslüman kardeşlerimizde Kitabı Mukaddes’te bahsedilen bu GOG ve MAGOG’un Kuran’da geçen yecüc ve mecüc olduğu yanılgısına düşmektedirler. Oysa Kuran’da geçen yecüc ve mecüc’ün GOG ve MAGOG ile alakası yoktur, bu alıntılara bakalım,

 

Diyanet Meali:
18.93 - İki dağ arasına ulaşınca, bunların önünde, neredeyse hiçbir sözü anlamayan bir halk buldu.

Diyanet Meali:
18.94 - Dediler ki: "Ey Zülkarneyn! Ye'cüc ve Me'cüc (adlı kavimler) yeryüzünde bozgunculuk yapmaktadırlar. Onlarla bizim aramıza bir engel yapman karşılığında sana bir vergi verelim mi?"

Diyanet Meali:
18.95 - Zülkarneyn, "Rabbimin bana verdiği (imkân ve kudret, sizin vereceğiniz vergiden) daha hayırlıdır. Şimdi siz bana gücünüzle yardım edin de, sizinle onların arasına sağlam bir engel yapayım" dedi.

Diyanet Meali:
18.96 - "Bana (yeterince) demir madeni  getirin" dedi. İki yamacın arasındaki boşluğu (dağlarla) bir hizaya getirince, "körükleyin!" dedi. Demiri eritip kor (gibi) yapınca da, "Bana erimiş bakır getirin, bunun üzerine boşaltayım" dedi.

Diyanet Meali:
18.97 - Artık onu ne aşabildiler, ne de delebildiler.

Diyanet Meali:
18.98 - Zülkarneyn, "Bu, Rabbimin bir rahmetidir. Rabbimin vaadi (kıyametin kopma vakti) gelince onu yerle bir eder. Rabbimin vaadi gerçektir" dedi.

 

Diyanet Meali:
21.96 - Nihayet Ye'cüc ve Me'cüc'ün önü açıldığı zaman her tepeden akın ederler.

Diyanet Meali:
21.97 - Gerçek vaad (kıyametin kopması) yaklaşır, bir de bakarsın inkâr edenlerin gözleri açılıp donakalmıştır. "Eyvah bizlere! Doğrusu biz bundan gafildik. Hatta biz zalim kimselermişiz" derler.

 

Evet Kuran’da geçen yecüc mecüc hikayesi budur ve bu ayetler günümüzde de bilgi eksikliğimizden dolayı tam anlaşılamamıştır, belliki bu ayetleri ileriki bir zamanda bilgi sahibi olduğumuzda anlayacağız.

 

Bu makaleyi okuyan herhangi birinden ricam dini inancınızı birilerinin anlattığına göre seçmeyin, hiç kimseye hatta babanıza bile güvenmeyin araştırın analiz edin ve bağımsız olarak kendi kararınızı verin, birilerine güvendiğinizde o birileri bilerek veya bilmeyerek sizi İYİ OLANA KARŞI SAVAŞTIRABİLİRLER, ve biz salak değilsek bu oyuna düşmemeliyiz.

 

Aslında dini yazmalar olarak kabul edilen Kitabı Mukaddes'in vahiy kısmında geçen kehaneti ciddiye alanlar bize hedef şaşırtmaya çalışmaktadırlar.

Vahiy kısmına baktığımızda Gog ve Magog tarih sahnesine çıkmadan önce ortaya Şeytana karşı mücadele edecek KUZU ünvanlı birinin çıkacağı gerçeği vardır ve bu KUZU bizlere sunulan İsa değildir. Ve bu KUZU Şeytana karşı mücadeleye başlamadan önce bazı devletleri krallıkları çevresinde toplayıp bu savaşa başlayacaktır.

Russia PutinVe kutsal denilen bu yazmaları referans alıp yorum yaparsam bizleri yönlendirmeye çalışanların korkusu yeni ahitin vahiy kısmında geçen bu KUZU'nun ortaya çıktığıdır.

Bu GOG ve MAGOG hikayesi kullanılıp bize insanlığı Şeytanın esaretinden kurtulmasına liderlik yapacak kişiyi kötü olarak göstermeye çalışmaktadırlar. Bu lideri kötülemek için bugün GOG derler yarın bu Deccal olacak hatta devamında  Şeytan olarak suçlayacaklardır. Bunu yaparlarken ellerindeki yazıları çarpıtıp bize sunacaklardır ve bugün yapmaya çalıştıkları odur.

Bu insanlığın Şeytana karşı mücadelesinde lider kimdir, İsa geri gelecekmiyi anlamanız için bakmanız gereken makale için tıklayın.

Sağlıcakla

 

  Not: Eski ahitte Gog kişi iken Magog bir bölge adı olarak kullanılmıştır. Pek tabi eski ahitte Magog Nuh'un torunu olarakta belirtilmiştir. Yeni ahite gelince bu Gog ve/ile Magog'a yani iki kişiyi veya iki halkı tanımlamaya evrilmiştir.

 

 

Referanslar

 

Vision of the New Temple

Eze 40:1  Sürgünlüğümüzün yirmi beşinci yılı, yılın başında, ayın onuncu günü, Yeruşalim Kenti'nin düşüşünün on dördüncü yılı, tam o gün RAB'bin eli beni yakalayıp oraya götürdü. 

Eze 40:2  Görümde Tanrı beni İsrail ülkesine götürüp çok yüksek bir dağın üzerine koydu. Dağın güneyinde kente benzer yapılar vardı. 

Eze 40:3  Tanrı beni oraya götürdü, tunca* benzer bir adam gördüm. Elinde keten ip ve bir ölçü değneği tutarak kapının girişinde duruyordu. 

Eze 40:4  Bana, "İnsanoğlu, gözlerinle gör, kulaklarınla işit, sana göstereceğim her şeye dikkat et" dedi, "Sen bunun için buraya getirildin. Göreceğin her şeyi İsrail halkına anlat." 

The East Gate to the Outer Court

Eze 40:5  Tapınağı çepeçevre kuşatan bir duvar gördüm. Adamın elindeki ölçü değneğinin uzunluğu altı arşındı. Her arşına bir elin eni kadar uzunluk eklenmişti. Adam duvarı ölçtü; kalınlığı ve yüksekliği bir ölçü değneği kadardı. 

Eze 40:6  Sonra doğuya bakan kapıya gitti, basamakları çıkıp kapı eşiğini ölçtü. Eni bir ölçü değneği kadardı. 

Eze 40:7  Bekçi odalarının her birinin uzunluğu ve genişliği bir ölçü değneği kadardı. Odaların arasındaki duvarın kalınlığı beş arşındı. Tapınağa bakan eyvanın kapı eşiği bir ölçü değneği uzunluktaydı. 

Eze 40:8  Eyvanı ölçtü; 

Eze 40:9  genişliği sekiz arşın, kapı sövelerinin kalınlığı ikişer arşındı. Eyvan tapınağa bakıyordu. 

Eze 40:10  Doğu Kapısı'nın her yanında üçer bekçi odası vardı. Hepsi aynı ölçüdeydi. Odalar arasındaki duvarların ölçüsü de aynıydı. 

Eze 40:11  Adam kapının genişliğini ölçtü. Genişliği on, iç girişin genişliği on üç arşındı. 

Eze 40:12  Her bekçi odasının önünde bir arşın yüksekliğinde bir duvar vardı. Odalar kare şeklindeydi, kenarları altışar arşındı. 

Eze 40:13  Sonra girişleri karşı karşıya olan odaların arka duvarlarının arasını ölçtü; yirmi beş arşındı. 

Eze 40:14  Sütunları ölçtü, altmış arşındı. Kapının çevresindeki avlu sütunlara kadar uzanıyordu. 

Eze 40:15  Kapı girişinden eyvanın sonuna kadarki uzaklık elli arşındı. 

Eze 40:16  Her iki yandaki bekçi odalarında, odalar arasındaki duvarlarda ve eyvanın çepeçevre duvarlarında içe bakan kafesli pencereler vardı. Bölme duvarları hurma ağacı motifleriyle kaplıydı. 

The Outer Court

Eze 40:17  Adam bundan sonra beni dış avluya götürdü. Orada odalar ve dış avluyu çevreleyen taş yol vardı. Taş yol boyunca otuz oda vardı. 

Eze 40:18  Girişin iki yanındaki taş yolun genişliği kapıların uzunluğu kadardı. Bu aşağı taş yoldu. 

Eze 40:19  Avlunun genişliğini aşağı girişten iç avlunun girişine dek ölçtü. Doğu ve kuzeydeki uzaklık yüz arşındı. 

The North Gate

Eze 40:20  Adam dış avlunun kuzeye bakan kapısının uzunluğunu ve genişliğini ölçtü. 

Eze 40:21  İki yandaki üçer bekçi odasının, aralarındaki duvarların ve eyvanın ölçüsü, birinci kapının ölçüsünün aynısıydı. Uzunluğu elli arşın, genişliği yirmi beş arşındı. 

Eze 40:22  Pencerelerin, eyvanın, hurma ağacı motiflerinin ölçüsü, doğuya bakan kapının ölçüsünün aynısıydı. Oraya yedi basamakla çıkılıyordu, eyvan bunların karşısındaydı. 

Eze 40:23  Doğu Kapısı'na olduğu gibi, Kuzey Kapısı'na da bakan bir iç avlu kapısı vardı. Adam bu iki kapı arasındaki uzaklığı ölçtü, yüz arşındı. 

The South Gate

Eze 40:24  Adam beni güneye doğru götürdü. Orada güneye bakan bir kapı gördüm. Adam kapının sövelerini ve eyvanı ölçtü. Ölçüleri öbürlerinin aynısıydı. 

Eze 40:25  Öbürlerinde olduğu gibi, bu kapının ve eyvanın her yanında da pencereler vardı. Uzunluğu elli arşın, genişliği yirmi beş arşındı. 

Eze 40:26  Oraya yedi basamakla çıkılıyordu, eyvan bunların karşısındaydı. İki kapı sövesi de hurma ağacı motifleriyle kaplıydı. 

Eze 40:27  İç avlunun güneye bakan bir kapısı vardı. Adam bu kapıdan güneydeki dış kapıya kadar olan uzaklığı ölçtü, yüz arşındı. 

The Inner Court

Eze 40:28  Adam beni Güney Kapısı'ndan iç avluya götürdü. Güney Kapısı'nı ölçtü. Ölçüleri öbürlerinin aynısıydı. 

Eze 40:29  Bekçi odalarının, odalar arasındaki duvarların, eyvanın ölçüleri öbürlerinin aynısıydı. Dış duvarlarda ve eyvanın her yanında pencereler vardı. Girişin uzunluğu elli arşın, genişliği yirmi beş arşındı. 

Eze 40:30  Eyvan dış avluya bakıyordu. Kapı söveleri hurma ağacı motifleriyle kaplıydı. Oraya sekiz basamakla çıkılıyordu. 

Eze 40:32  Adam beni doğudaki iç avluya götürdü. Oradaki kapıyı ölçtü. Ölçüleri öbürlerinin aynısıydı. 

Eze 40:33  Bekçi odalarının, odalar arasındaki duvarların, eyvanın ölçüleri öbürlerinin aynısıydı. Dış duvarlarda ve eyvanın her yanında pencereler vardı. Girişin uzunluğu elli arşın, genişliği yirmi beş arşındı. 

Eze 40:34  Eyvan dış avluya bakıyordu. Kapı söveleri hurma ağacı motifleriyle kaplıydı. Oraya sekiz basamakla çıkılıyordu. 

Eze 40:35  Sonra adam beni Kuzey Kapısı'na götürdü. Kapıyı ölçtü. Ölçüleri öbürlerinin aynısıydı. 

Eze 40:36  Bunun da bekçi odaları, aralarındaki duvarlar, eyvanı aynıydı. Kapının her yanında pencereler vardı. Girişin uzunluğu elli arşın, genişliği yirmi beş arşındı. 

Eze 40:37  Eyvan dış avluya bakıyordu. Kapı söveleri her yanda hurma ağacı motifleriyle kaplıydı. Oraya sekiz basamakla çıkılıyordu. 

Eze 40:38  İç avlu girişlerindeki eyvanların yanında kapısı eyvana açılan bir oda vardı. Yakmalık sunular* burada yıkanıyordu. 

Eze 40:39  Eyvanın her iki yanında ikişer masa vardı. Yakmalık sunu, günah sunusu* ve suç sunusu* için hayvanlar bu masaların üzerinde kesiliyordu. 

Eze 40:40  Eyvanın dış duvarının yanında, Kuzey Kapısı'nın basamaklarının her iki yanında ikişer olmak üzere dört masa daha vardı. 

Eze 40:41  Böylece kurbanlık hayvanların kesimi için kapının her iki yanında dörder olmak üzere sekiz masa vardı. 

Eze 40:42  Yakmalık sunular için yontma taştan dört masa vardı. Her masanın uzunluğu ve genişliği birer buçuk arşın, yüksekliği bir arşındı. Yakmalık sunularla öbür kurbanların kesiminde kullanılan aletleri bunların üzerine koyuyorlardı. 

Eze 40:43  Odanın duvarlarına çifte çengeller asılmıştı; her biri bir el genişliğindeydi. Masalar sunulacak kurban eti için kullanılıyordu. 

Chambers for the Priests

Eze 40:44  İç kapının dış bölümünde, iç avluda iki oda vardı. Bunlardan biri Kuzey Kapısı'nın yanındaydı ve güneye bakıyordu, öbürü Güney Kapısı'nın yanındaydı ve kuzeye bakıyordu. 

Eze 40:45  Adam bana, "Güneye bakan oda tapınakta hizmet görecek kâhinler için" dedi, 

Eze 40:46  "Kuzeye bakan oda da sunakta hizmet görecek kâhinler için. Bunlar Levi soyundan, RAB'be hizmet etmek için O'na yaklaşan Sadokoğulları'dır." 

Eze 40:47  Adam avluyu ölçtü. Kareydi, uzunluğu yüz arşın, genişliği yüz arşındı. Sunak tapınağın önündeydi. 

The Vestibule of the Temple

Eze 40:48  Adam sonra beni tapınağın eyvanına götürüp eyvanın kapı sövelerini ölçtü. Her iki yandaki sövelerin genişliği beşer arşındı. Girişin genişliği on dört arşın, iki yandaki duvarların genişliği de üçer arşındı. 

Eze 40:49  Eyvanın uzunluğu yirmi arşın, genişliği on iki arşındı. Oraya basamaklarla çıkılıyordu. Kapı sövelerinin her bir yanında sütunlar vardı. 

 

The Inner Temple

Eze 41:1  Bundan sonra adam beni tapınağın ana bölümüne götürüp kapı sövelerini ölçtü. Sövelerin genişliği her yandan altı arşındı. 

Eze 41:2  Girişinin genişliği on arşın, her yandan buna bağlı duvarların genişliği beşer arşındı. Ana bölümü de ölçtü. Uzunluğu kırk arşın, genişliği yirmi arşındı. 

Eze 41:3  Sonra iç odaya gidip girişin sövelerini ölçtü. Her biri iki arşın genişliğindeydi. Girişin genişliği altı arşın, her yandan buna bağlı duvarların genişliği yedi arşındı. 

Eze 41:4  Ana bölümün ötesindeki iç odayı ölçtü. Uzunluğu ve genişliği yirmişer arşındı. Adam, "Bu En Kutsal Yer'dir*" dedi. 

Eze 41:5  Tapınağın duvarını ölçtü, kalınlığı altı arşındı. Tapınağın çevresindeki her yan odanın genişliği dört arşındı. 

Eze 41:6  Bu yan odalar üç kattı, her katta otuz oda vardı. Tapınağın duvarları boyunca yan odalara destek görevi yapan çıkıntılar vardı. Öyle ki, destekler tapınak duvarlarına girmesin. 

Eze 41:7  Tapınağın çevresindeki yan odalar yukarı kata doğru çıktıkça genişliyordu. Tapınağın çevresindeki yapının yukarıya çıkan bir merdiveni vardı. Yukarıya doğru çıkıldıkça yan odalar genişliyordu. Merdivenle alt kattan orta kata, oradan da üst kata çıkılıyordu. 

Eze 41:8  Tapınağın çevresinde yan odaların temelini oluşturan yüksek bir kaldırım gördüm. Uzunluğu bir değnek kadar, yani altı arşındı. 

Eze 41:9  Yan odaların dış duvarının kalınlığı beş arşındı. Tapınağın yan odaları ile kâhin odaları arasındaki açık alanın genişliği tapınak çevresi boyunca yirmi arşındı. 

Eze 41:11  Yan odaların girişi açık alana bakıyordu; biri kuzeyde, öbürü güneydeydi. Açık alana bitişik temelin genişliği her yandan beş arşındı. 

Eze 41:12  Tapınağın batısında açık alana bakan bir yapı vardı. Genişliği yetmiş arşındı; duvarının kalınlığı her yandan beş arşın, uzunluğu doksan arşındı. 

Eze 41:13  Bundan sonra adam tapınağı ölçtü. Uzunluğu yüz arşındı. Tapınağın açık alanı, yapı ve duvarları yüz arşın uzunluktaydı. 

Eze 41:14  Doğuda tapınağın açık alanının tapınağın önüyle birlikte genişliği yüz arşındı. 

Eze 41:15  Adam tapınağın arkasındaki açık alana bakan yapının iki yanındaki koridorların uzunluğunu ölçtü; yüz arşındı. Ana bölüm, iç oda, avluya bakan eyvan, 

Eze 41:16  kapı eşikleri, kafesli pencereler, eşiğin karşısındaki üç katı çevreleyen koridorlar tabandan pencerelere dek ağaç kaplıydı. Pencereler açılıp kapanabiliyordu. 

Eze 41:17  Girişin üstü, iç oda, dışarısı ve bütün iç ve dış duvarlar düzenli aralıklarla 

Eze 41:18  Keruv* ve hurma ağacı motifleriyle kaplıydı. İki Keruv arasında bir hurma ağacı vardı. Her Keruv'un iki yüzü vardı: 

Eze 41:19  Bir yanda hurma ağacına bakan insan yüzü, öbür yanda hurma ağacına bakan genç aslan yüzü. Tapınak çepeçevre Keruv ve hurma ağacı oymalarıyla bezenmişti. 

Eze 41:20  Tabandan girişin üstündeki bölüme dek ana bölümün duvarları Keruv ve hurma ağacı oymalarıyla kaplıydı. 

Eze 41:21  Ana bölümün kapı söveleri kare şeklindeydi, En Kutsal Yer'in önündeki kapı söveleri bunlara benziyordu. 

Eze 41:22  Üç arşın yüksekliğinde, iki arşın uzunluğunda ağaçtan yapılmış bir sunak vardı. Köşeleri, ayakları, yanları ağaçtandı. Adam bana, "RAB'bin önündeki masa budur" dedi. 

Eze 41:23  Ana bölümün ve En Kutsal Yer'in çift kanatlı birer kapısı vardı. 

Eze 41:24  Her kapının iki menteşeli kanadı vardı. 

Eze 41:25  Duvarlara olduğu gibi, ana bölümün kapılarına da Keruv ve hurma ağacı oymaları yapılmıştı. Dışarda, eyvanın önünde ağaçtan bir asma tavan vardı. 

Eze 41:26  Eyvanın yan duvarlarındaki kafesli pencerelerin iki yanı hurma ağacı oymalarıyla kaplıydı. Tapınağın yan odalarıyla asma tavanları böyleydi. 

 

The Glory of the Lord Fills the Temple

Eze 43:1  Adam beni doğuya bakan kapıya götürdü. 

Eze 43:2  İsrail Tanrısı'nın görkeminin doğudan geldiğini gördüm. Sesi gürül gürül akan suların sesi gibiydi. Görkeminden yeryüzü aydınlıkla doldu. 

Eze 43:3  Gördüğüm görüm, Tanrı kenti yok etmeye geldiğinde ve Kevar Irmağı kıyısında gördüğüm görümlere benziyordu. Yüzüstü yere düştüm. 

Eze 43:4  RAB'bin görkemi doğuya bakan kapıdan tapınağa girdi. 

Eze 43:5  Ruh beni ayağa kaldırıp iç avluya götürdü. RAB'bin görkemi tapınağı doldurdu. 

Eze 43:6  Adam orada yanımda dururken, tapınaktan birinin bana seslendiğini duydum. 

Eze 43:7  Bana şöyle dedi: "İnsanoğlu, tahtımın yeri, ayaklarımın basacağı, İsrail halkıyla sonsuza dek yaşayacağım yer burasıdır. Bundan böyle İsrail halkı da kralları da fahişelikleriyle ve krallarının cesetleriyle bir daha kutsal adımı kirletmeyecek. 

Eze 43:8  Onlar kapı eşiklerini kapı eşiğimin, sövelerini sövelerimin bitişiğine yerleştirdiler. Benimle aralarında yalnızca bir duvar vardı. İğrenç uygulamalarıyla kutsal adımı kirlettiler. Bu yüzden öfkemle onları yok ettim. 

Eze 43:9  Şimdi fahişeliklerini, krallarının cesetlerini benden uzaklaştırsınlar; ben de sonsuza dek aralarında yaşayayım. 

Eze 43:10  "İnsanoğlu, günahlarından utanmaları için bu tapınağı İsrail halkına tanıt. Tapınağın tasarısını incelesinler. 

Eze 43:11  Eğer bütün yaptıklarından utanıyorlarsa, tapınağın tasarını -düzenlemesini, girişlerini, çıkışlarını- kurallarını, yasalarını onlara bildir. Tasarı onların gözü önünde yaz ki, bütün düzenine, kurallarına bağlılıkla uyabilsinler. 

Eze 43:12  Tapınakla ilgili yasa şudur: Dağın tepesinde tapınağı çevreleyen bütün alan çok kutsal olacak. İşte tapınakla ilgili yasa böyle. 

The Altar

Eze 43:13  "Arşın ölçüsüyle sunağın ölçüleri şunlardır: -Bu arşın, bir arşına ek olarak bir elin eni kadardır.- Sunağı çevreleyen hendeğin derinliği bir arşın, genişliği bir arşın, çevresindeki kenarlık bir karış. Sunağın yüksekliğiyse şöyle: 

Eze 43:14  Sunağın yerdeki hendekten alt çıkıntıya kadarki bölümünün yüksekliği iki arşın, genişliği bir arşın, küçük çıkıntıdan büyük çıkıntıya kadarki bölümün yüksekliği dört arşın, genişliği bir arşın. 

Eze 43:15  Sunağın kurban yakılan üst bölümünün yüksekliği dört arşın; üst bölümden yukarı doğru dört boynuz uzanacak. 

Eze 43:16  Sunağın üst bölümü kare şeklinde olacak. Uzunluğu on iki arşın, genişliği on iki arşın. 

Eze 43:17  Üst çıkıntının dört yandan uzunluğu ve genişliği de on dörder arşın. Çevresindeki kenarlık yarım arşın, hendeğin çevresi bir arşın. Sunağın basamakları doğuya bakacak." 

Eze 43:18  Adam konuşmasını şöyle sürdürdü: "İnsanoğlu, Egemen RAB şöyle diyor: 'Sunak yapılacağı gün, üzerinde yakmalık sunular* sunmak ve kan dökmek için kurallar şunlardır: 

Eze 43:19  Bana hizmet etmek üzere önüme gelen Sadok soyundan Levili kâhinlere günah sunusu* olarak bir boğa vereceksin. Egemen RAB böyle diyor. 

Eze 43:20  Boğanın kanından biraz alıp sunağın dört boynuzuna, çıkıntının dört köşesine ve çevresindeki kenarlığın üzerine süreceksin. Böylece sunağı pak kılıp arındıracaksın. 

Eze 43:21  Boğayı günah sunusu olarak alacak, tapınağın dışında, tapınak alanında belirlenen yerde yakacaksın. 

Eze 43:22  "'İkinci gün günah sunusu olarak kusursuz bir teke sunacaksın. Sunağı boğanın kanıyla arındırdığın gibi tekenin kanıyla da arındır. 

Eze 43:23  Arındırma işlemini bitirince, sürüden kusursuz bir boğayla bir koç sunacaksın. 

Eze 43:24  Bunları RAB'bin önüne getireceksin. Kâhinler üzerlerine tuz serpip yakmalık sunu olarak RAB'be sunacaklar. 

Eze 43:25  "'Yedi gün boyunca günah sunusu olarak her gün bir teke sağlayacaksın; kusursuz bir boğayla sürüden bir koç da sağlayacaksın. 

Eze 43:26  Yedi gün sunağı arındırıp pak kılacaklar. Böylece sunak adanmış olacak. 

Eze 43:27  Yedi gün bitince, kâhinler sekizinci gün ve daha sonra yakmalık ve esenlik sunularınızı* sunağın üzerinde sunacak. O zaman sizi kabul edeceğim. Egemen RAB böyle diyor." 

 

The Gate for the Prince

Eze 44:1  Bundan sonra adam beni tapınağın doğuya bakan dış kapısına geri getirdi. Kapı kapalıydı. 

Eze 44:2  RAB bana, "Bu kapı kapalı kalacak, açılmayacak, buradan kimse girmeyecek!" dedi, "İsrail'in Tanrısı RAB bu kapıdan girdi, bu yüzden kapalı kalacak. 

Eze 44:3  Yalnız önder -önder olduğu için- RAB'bin önünde oturup ekmek yemek üzere eyvandan girebilir, aynı yoldan da çıkabilir." 

Eze 44:4  Adam Kuzey Kapısı yolundan tapınağın önüne getirdi beni. Baktım, RAB'bin görkeminin tapınağı doldurduğunu gördüm. Yüzüstü yere düştüm. 

Eze 44:5  RAB bana şöyle seslendi: "İnsanoğlu, RAB'bin Tapınağı'nın bütün kuralları ve yasalarıyla ilgili söyleyeceklerimi iyi dinle, her şeye iyi bak, kulak ver. Tapınağa kimin girip çıkacağına dikkat et. 

Eze 44:6  Asi İsrail halkına de ki, 'Egemen RAB şöyle diyor: Ey İsrail halkı, yaptığınız iğrençliklere bir son verin artık! 

Eze 44:7  Yüreği ve bedeni sünnet edilmemiş yabancıları tapınağıma aldınız, bana yiyecek olarak yağ, kan sunmakla tapınağımı kirlettiniz. Böylece iğrenç uygulamalarınızla antlaşmamı bozdunuz. 

Eze 44:8  Kutsal eşyalarıma ilişkin sorumluluğunuzu yerine getirmediniz. Tapınağımda bu eşyalara bakmaları için başkalarını görevlendirdiniz. 

Eze 44:9  Egemen RAB şöyle diyor: Yüreği ve bedeni sünnet edilmemişlerden, İsrail halkı arasında yaşayan yabancılardan hiçbiri tapınağıma girmeyecek. 

Eze 44:10  "'İsrail kötü yola saptığı zaman beni bırakan, yoldan sapıp putlarına bağlanan Levililer'se günahlarının cezasını çekecekler. 

Eze 44:11  Ama tapınağımda onlar hizmet edecek: Tapınağın kapılarından sorumlu olacaklar; tapınağın hizmetini yapacak, yakmalık sunu* ve kurbanlık hayvanları halk için kesecek, halkın önünde duracak, halka hizmet edecekler. 

Eze 44:12  Putlarının önünde İsrail halkına hizmet ederek halkı günaha soktular. Bu nedenle ben RAB onları günahları yüzünden cezalandıracağıma ant içtim. Egemen RAB böyle diyor. 

Eze 44:13  Kâhin olarak hizmet etmek üzere bana yaklaşmayacaklar. Kutsal eşyalarıma, en kutsal sunularıma dokunmayacaklar. İğrenç uygulamalarının utancını yüklenecekler. 

Eze 44:14  Yine de tapınağın hizmeti ve orada yapılacak bütün işler için onları görevlendireceğim. 

Rules for Levitical Priests

Eze 44:15  "'Ancak İsrail beni bırakıp kötü yola saptığında tapınağımın hizmetini sadakatle yapan Sadok soyundan Levili kâhinler önümde hizmet etmek üzere bana yaklaşacak. Yağ ve kan sunularını sunmak için önümde onlar duracak. Böyle diyor Egemen RAB. 

Eze 44:16  Yalnız onlar girecek tapınağıma; önümde hizmet etmek için yalnız onlar soframa yaklaşacak, görev yapacaklar. 

Eze 44:17  "'Kâhinler iç avlunun kapılarından girecekleri zaman keten giysi giyecek; iç avlunun kapılarında ya da tapınakta hizmet ederken yünlü giysi giymeyecekler. 

Eze 44:18  Başlarına keten sarık saracak, keten don giyecekler. Kendilerini terletecek bir şey giymeyecekler. 

Eze 44:19  Dış avluya halkın yanına çıkmadan önce, hizmet ederken giydikleri giysileri çıkarıp kutsal odalara koyacak, başka giysiler giyecekler. Öyle ki, o giysilerin kutsallığını halka geçirmesinler. 

Eze 44:20  "'Kâhinler başlarını tıraş etmeyecek, saçlarını uzatmayacaklar. Ancak saçlarını kesip düzeltecekler. 

Eze 44:21  İç avluya gireceği zaman hiçbir kâhin içki içmeyecek. 

Eze 44:22  Kâhinler dul ya da boşanmış kadınla evlenmeyecek. İsrail soyundan erden bir kızla ya da başka bir kâhinden dul kalmış bir kadınla evlenebilirler. 

Eze 44:23  Kutsalla bayağı arasındaki ayrımı halkıma onlar öğretecek, kirliyle temizi ayırt etmeyi onlar gösterecekler. 

Eze 44:24  "'Davalarda yargıç olarak kâhinler görev yapacak, ilkelerim uyarınca karar verecekler. Bayramlarımla ilgili yasalarıma, kurallarıma uyacak, Şabat* günlerimi kutsal tutacaklar. 

Eze 44:25  "'Kâhin bir ölünün yanına giderek kendini kirletmeyecek; ölü annesi, babası, oğlu, kızı, kardeşi ya da evlenmemiş kızkardeşiyse kendini kirletebilir. 

Eze 44:26  Arındıktan sonra yedi gün bekleyecek. 

Eze 44:27  Tapınakta hizmet etmek üzere iç avluya gireceği gün, kendisi için bir günah sunusu* sunacak. Egemen RAB böyle diyor. 

Eze 44:28  "'Kâhinlerin payı vardır, onların mirası benim. İsrail'de onlara mülk vermeyeceksiniz. Onların mirası benim. 

Eze 44:29  Kâhinler tahıl, günah ve suç sunularını* yiyecekler. İsrail'de RAB'be adanan her şey onların olacak. 

Eze 44:30  İlk ürünlerin en iyileri ve bütün özel armağanlarınız kâhinlerin olacak. Evinize bereket yağsın diye tahılınızın ilkini onlara vereceksiniz. 

Eze 44:31  Kâhinler ölü bulunmuş ya da yabanıl hayvan tarafından parçalanmış hiçbir kuş ya da hayvan yemeyecek." 

 

The Holy District

Eze 45:1  "'Ülkeyi mülk olarak paylaştırdığınız zaman, RAB'be ülkeden pay olarak 25 000 arşın uzunlukta, 20 000 arşın genişlikte kutsal bir bölge ayıracaksınız. Bütün bu bölge kutsal olacak. 

Eze 45:2  Uzunluğu ve genişliği 500 arşınlık bir bölüm kutsal yer için, 50 arşınlık bir yer de çevresindeki alan için ayrılacak. 

Eze 45:3  Bu bölgeden uzunluğu 25 000 arşınlık, genişliği 10 000 arşınlık bir bölüm ölçeceksiniz. Tapınak, En Kutsal Yer* orada olacak. 

Eze 45:4  Burası tapınakta hizmet etmek üzere RAB'be yaklaşan kâhinlere ayrılacak ve ülkenin kutsal payı olacak. Kâhinlerin evleri de tapınak da o kutsal bölgede olacak. 

Eze 45:5  Tapınakta hizmet eden Levililer'e miras olarak 25 000 arşın uzunlukta, 10 000 arşın genişlikte bir bölge verilecek. Orada, yaşamaları için kendilerine ait kentler olacak. 

Eze 45:6  "'Kutsal bölgeye düşen payla birlikte kent için uzunluğu 25 000, genişliği 5 000 arşınlık bir pay ayıracaksınız; bu bütün İsrail halkı için olacak. 

The Portion for the Prince

Eze 45:7  "'Kutsal bölgeye düşen pay ile kente düşen payın iki yanındaki topraklar öndere verilecek. Batıdan batıya, doğudan doğuya doğru uzanacak. Batı sınırından doğu sınırına dek uzunluğu bir İsrail oymağına düşen pay kadardır. 

Eze 45:8  Bu toprak İsrail'de önderin payı olacak. Bundan böyle önderlerim halkıma bir daha baskı yapmayacak, ama oymaklarına göre İsrail halkına ülkeyi miras olarak verecekler. 

Eze 45:9  "'Egemen RAB şöyle diyor: Yeter artık, ey İsrail önderleri! Zorbalığı, baskıyı bırakın. Adil ve doğru olanı yapın. Halkımı kendi topraklarından kovmayın. Egemen RAB böyle diyor. 

Eze 45:10  Doğru ölçüler kullanın, kullandığınız efa ve bat doğru olsun. 

Eze 45:11  Efa ile bat aynı ölçüde olsun. Bat homerin onda birine, efa da homerin onda birine eşit olmalı. İkisinin de ölçüsü homere göre olacak. 

Eze 45:12  Bir şekel yirmi geraya eşit olmalı. Altmış şekel de bir minaya eşit olmalı." 

Eze 45:13  "'Sunacağınız sunular şunlardır: Her homer buğdaydan efanın altıda biri, her homer arpadan efanın altıda biri kadarını vereceksiniz. 

Eze 45:14  Bat ölçüsüne göre istenen zeytinyağı miktarı, her kordan batın onda biri kadardır. Bir kor on bat ya da bir homere eşittir. 

Eze 45:15  İsrail'in sulak otlaklarındaki sürüden iki yüz koyundan bir koyun alınacak. Halkın günahlarını bağışlatmak için bu koyunlar yakmalık sunular*, tahıl ve esenlik sunuları* için kullanılacak. Egemen RAB böyle diyor. 

Eze 45:16  Ülke halkı bu armağanları İsrail'deki öndere verecek. 

Eze 45:17  İsrail'de kutlanan bütün bayramlarda -şenliklerde, Yeni Ay törenlerinde, Şabat* günlerinde- tahıl sunularını*, yakmalık ve dökmelik sunuları önder sağlayacak. İsrail halkının günahlarını bağışlatmak için yakmalık sunuları, günah, tahıl, esenlik sunularını sağlayacak. 

Eze 45:18  "'Egemen RAB şöyle diyor: Birinci ayın* birinci günü kusursuz bir boğa alacak, tapınağı arındıracaksın. 

Eze 45:19  Kâhin günah sunusunun* kanından alıp tapınağın kapı sövelerine, sunağın üst çıkıntısının dört köşesine, iç avlunun kapı sövelerine sürecek. 

Eze 45:20  Yanlışlıkla ya da bilgisizlikten günah işleyen biri için ayın yedinci günü aynısını yapacaksın. Böylece tapınağı arındıracaksın. 

Eze 45:21  "'Birinci ayın on dördüncü günü Fısıh Bayramı'nı* yedi gün kutlayacak, mayasız ekmek yiyeceksiniz. 

Eze 45:22  O gün önder kendisi ve ülke halkı için günah sunusu olarak bir boğa sağlayacak. 

Eze 45:23  Yedi gün bayram boyunca her gün RAB'be yakmalık sunu* olarak kusursuz yedi boğayla yedi koç, günah sunusu olarak da bir teke sağlayacak. 

Eze 45:24  Tahıl sunusu olarak her boğa ve koç için birer efa tahıl, her efa için bir hin zeytinyağı sağlayacak. 

Eze 45:25  "'Yedinci ayın on beşinci günü başlayan ve yedi gün süren bayramda önder yakmalık sunuları, günah ve tahıl sunularını, zeytinyağını her gün aynı miktarda sağlayacak. 

 

The Prince and the Feasts

Eze 46:1  "'Egemen RAB şöyle diyor: İç avlunun doğuya bakan kapısı altı çalışma günü kapalı, Şabat Günü* ve Yeni Ay Günü ise açık kalacak. 

Eze 46:2  Önder dışarıdan eyvana girip kapı sövesinin yanında duracak. Kâhinler onun yakmalık ve esenlik sunularını sunacaklar. Önder kapı eşiğinde tapındıktan sonra çıkıp gidecek. Kapı akşama dek açık kalacak. 

Eze 46:3  Şabat günleri ve Yeni Ay törenlerinde ülke halkı bu kapının girişinde RAB'bin önünde tapınacak. 

Eze 46:4  Önder Şabat Günü RAB'be sunacağı yakmalık sunu olarak kusursuz altı kuzu, bir koç sunacak. 

Eze 46:5  Koç için verilecek tahıl sunusu bir efa tahıl olacak, kuzular için verebileceği kadar tahıl sunusu sunabilir. Her efa tahıl için bir hin zeytinyağı verilecek. 

Eze 46:6  Yeni Ay Günü kusursuz bir boğa, altı kuzu ve bir koç sunacak. 

Eze 46:7  Boğa ve koç için tahıl sunusu olarak birer efa*fj* tahıl sağlayacak; kuzular için istediği kadar tahıl sağlayabilir. Her efa tahıl için bir hin*fk* zeytinyağı sağlayacak. 

Eze 46:8  Önder içeri gireceği zaman eyvandan girecek ve aynı yoldan dışarı çıkacak. 

Eze 46:9  "'Ülke halkı bayramlarda RAB'bin önüne geldiğinde, tapınmak için Kuzey Kapısı'ndan giren Güney Kapısı'ndan çıkacak, Güney Kapısı'ndan giren Kuzey Kapısı'ndan çıkacak. Hiç kimse girdiği kapıdan çıkmayacak. Herkes girdiği kapının karşısındaki kapıdan çıkacak. 

Eze 46:10  Önder halkın arasında olacak. Halkla birlikte girecek, halkla birlikte çıkacak. 

Eze 46:11  "'Bayramlarda ve kutsal günlerde boğa ve koç için tahıl sunusu olarak birer efa*fj* tahıl verecek; kuzular için verebileceği kadar tahıl sağlayabilir. Her efa tahıl için bir hin*fk* zeytinyağı verecek. 

Eze 46:12  Önder RAB'be gönülden verilen yakmalık sunular ya da esenlik sunuları sunacağı zaman doğuya bakan kapı kendisine açılacak. Yakmalık sunuları ya da esenlik sunularını Şabat Günü sunduğu gibi sunacak. Sonra dışarı çıkacak; o çıktıktan sonra kapı kapanacak. 

Eze 46:13  "'Her gün, her sabah yakmalık sunu olarak RAB'be bir yaşında kusursuz bir kuzu sağlayacaksın. 

Eze 46:14  Bununla birlikte her sabah tahıl sunusu olarak efanın altıda biri tahıl ve ince unu ıslatmak için bir hinin üçte biri kadar zeytinyağı sağlayacaksın. Bu tahıl sunusunun RAB'be sunulması sürekli bir kural olacak. 

Eze 46:15  Böylece günlük yakmalık sunu olarak her sabah kuzu, tahıl sunusu ve zeytinyağı sunulacak." 

Eze 46:16  "'Egemen RAB şöyle diyor: Eğer önder oğullarından birine kendi mülkünden armağan ederse, bu mülk torunlarına da geçecek. Miras yoluyla bu onların mülkü olacak. 

Eze 46:17  Önder görevlilerinden birine kendi mülkünden armağan ederse, görevli toprak parçasını özgürlük yılına dek elinde tutacak. Sonra öndere geri verecek. Önderin mirası ancak oğullarına geçebilir, onların olacak. 

Eze 46:18  Önder halkı mülkünden kovarak miraslarından etmemeli. Oğullarına ancak kendi mülkünden miras verebilir. Öyle ki, halkımdan hiç kimse mülkünden ayrılıp dağılmasın." 

Boiling Places for Offerings

Eze 46:19  Bundan sonra adam beni kapı yanındaki girişten kuzeye bakan, kâhinlere ait kutsal odalara getirdi. Bana batıda bir yer gösterdi. 

Eze 46:20  "Kâhinlerin suç sunusuyla* günah sunusunun* etini haşlayacakları, tahıl sunusunu* pişirecekleri yer burası" dedi, "Öyle ki, bunları dış avluya çıkarıp kutsallıklarını halka geçirmesinler." 

Eze 46:21  Daha sonra adam beni dış avluya çıkarıp sırayla avlunun dört köşesine götürdü. Avlunun her köşesinde küçük birer avlu olduğunu gördüm. 

Eze 46:22  Dış avlunun dört köşesinde kırk arşın uzunluğunda, otuz arşın genişliğinde birer kapalı avlu vardı. Köşelerdeki avluların ölçüsü aynıydı. 

Eze 46:23  Dört avlunun çevresinde de taş duvar vardı; duvarın dibinde yemek pişirmek için yerler yapılmıştı. 

Eze 46:24  Bana, "Bunlar tapınakta hizmet edenlerin halkın sunduğu kurban etini pişirecekleri mutfaklar" dedi. 

Water Flowing from the Temple

Eze 47:1  Adam beni tapınağın girişine geri getirdi. Doğuya doğru tapınağın kapı eşiğinin altından sular aktığını gördüm. Tapınak doğuya bakıyordu. Sular tapınağın güney yanının altından, sunağın güneyinden aşağıya akıyordu. 

Eze 47:2  Beni oradan, Kuzey Kapısı'ndan çıkarıp dış yoldan doğuya bakan dış kapıya götürdü. Sular güney yönünden akıyordu. 

Eze 47:3  Adam elinde bir ölçü ipiyle doğuya doğru gitti. Bin arşın ölçtükten sonra beni ayak bileğine dek çıkan sulara getirdi. 

Eze 47:4  Bin arşın daha ölçtü ve beni dize kadar çıkan sulara getirdi. Bin arşın daha ölçtü, beni bele kadar çıkan sulara getirdi. 

Eze 47:5  Bin arşın daha ölçtü, içinden geçemediğim bir ırmak oluştu. Sular yükselmişti, içinden yürüyerek karşıya geçilemezdi, yüzülecek kadar derin bir ırmak oluşmuştu. 

Eze 47:6  Bana, "İnsanoğlu, bunu gördün mü?" diye sordu. Daha sonra beni ırmağın kıyısına geri getirdi. 

Eze 47:7  Oraya varınca, ırmağın her iki kıyısında birçok ağaç gördüm. 

Eze 47:8  Bana şöyle dedi: "Bu sular doğu bölgesine doğru akıyor, oradan Arava Vadisi'ne, sonra Lut Gölü'ne dökülüyor. Göle dökülünce oradaki sular tatlı suya dönüşecek. 

Eze 47:9  Irmağın aktığı yerlerde her çeşit canlı yaratık kaynaşacak. Çok sayıda balık olacak. Çünkü bu sular oraya akıyor, oradaki tuzlu suyu tatlı suya dönüştürüyor. Irmak aktığı her yere yaşam getirecek. 

Eze 47:10  Irmak kıyısı boyunca balıkçılar duracak; Eyn-Gedi'den Eyn- Eglayim'e dek ağ gerecek yerler olacak. Akdeniz'deki gibi çok sayıda balık çeşidi olacak. 

Eze 47:11  Ama Lut Gölü'nün çamurlu, bataklık kesimi tatlı suya dönüşmeyecek, tuzla olarak kalacak. 

Eze 47:12  Irmağın her iki yanında her çeşit meyve ağacı yetişecek. Yaprakları solmayacak, meyveleri tükenmeyecek. Her ay meyve verecekler, çünkü tapınaktan çıkan sular oraya akıyor. Meyveleri yiyecek olarak, yaprakları şifa için kullanılacak." 

Division of the Land

Eze 47:13  Egemen RAB şöyle diyor: "Ülkeyi mülk olarak İsrail'in on iki oymağına böleceğiniz sınırlar şöyle olacak: Yusuf'a iki pay düşecek. 

Eze 47:14  Ülkeyi on iki oymak arasında eşit olarak paylaşacaksınız. Ülkeyi atalarınıza vereceğime ant içtim. Bu ülke size mülk olarak verilecek. 

Eze 47:15  "Ülkenin sınırı şöyle olacak: Kuzeyde Akdeniz'den, Hetlon yoluyla Levo-Hamat'a, Sedat'a, 

Eze 47:16  Berota'ya ve Şam'la Hama'nın toprakları arasında bulunan Sivrayim'e, Havran sınırında Haser-Hattikon'a kadar uzanacak. 

Eze 47:17  Sınır denizden Hasar-Enan'a, Şam'ın kuzey sınırı boyunca uzanacak, Hama sınırı kuzeyde olacak. Kuzey sınırı bu olacak. 

Eze 47:18  "Doğuda sınır Havran'la Şam arasında Gilat'ı İsrail'den ayıran Şeria Irmağı boyunca Lut Gölü'ne ve Tamar'a dek uzanacak. Doğu sınırı bu olacak. 

Eze 47:19  "Güneyde sınır Tamar'dan Meriva-Kadeş sularına, Mısır Vadisi boyunca Akdeniz'e dek uzanacak. Güney sınırı bu olacak. 

Eze 47:20  "Batıda Levo-Hamat'ın karşısındaki noktaya dek Akdeniz sınır oluşturacak. Batı sınırı bu olacak. 

Eze 47:21  "Bu ülkeyi İsrail oymaklarına göre aranızda paylaşacaksınız. 

Eze 47:22  Ülkeyi içinizde yaşayan ve içinizdeyken çocukları olan yabancılarla kendiniz arasında mülk olarak bölüşeceksiniz. Onları İsrail'de doğan yerliler sayacaksınız. Onların da İsrail oymakları arasında sizin gibi mülkleri olacak. 

Eze 47:23  Yabancı hangi oymağa yerleşmişse, orada ona düşen payı mülk olarak vereceksiniz." Egemen RAB böyle diyor. 

 

Eze 48:1  "Oymakların adları şunlardır: Kuzey sınırında Dan'a bir pay verilecek. Dan sınırı Hetlon yolundan Levo-Hamat'a uzanacak; Hasar-Enan ve Hama'ya yakın Şam'ın kuzey sınırı doğudan batıya uzanan sınırın bir bölümünü oluşturacak. 

Eze 48:2  "Aşer'e bir pay verilecek; sınırı Dan'ın doğudan batıya uzanan sınırına bitişik olacak. 

Eze 48:3  "Naftali'ye bir pay verilecek; sınırı Aşer'in doğudan batıya uzanan sınırına bitişik olacak. 

Eze 48:4  "Manaşşe'ye bir pay verilecek; sınırı Naftali'nin doğudan batıya uzanan sınırına bitişik olacak. 

Eze 48:5  "Efrayim'e bir pay verilecek; sınırı Manaşşe'nin doğudan batıya uzanan sınırına bitişik olacak. 

Eze 48:6  "Ruben'e bir pay verilecek; sınırı Efrayim'in doğudan batıya uzanan sınırına bitişik olacak. 

Eze 48:7  "Yahuda'ya bir pay verilecek; sınırı Ruben'in doğudan batıya uzanan sınırına bitişik olacak. 

Eze 48:8  "Yahuda'nın doğudan batıya uzanan sınırına bitişik topraklar, RAB'be ayıracağınız özel armağan olacak. Genişliği 25 000 arşın, doğudan batıya uzunluğu bir oymağa düşen pay kadar olacak. Tapınak bunun ortasında olacak. 

Eze 48:9  "RAB'be özel olarak sunacağınız payın uzunluğu 25 000 arşın, genişliği 10 000 arşın olacak. 

Eze 48:10  Bu kâhinler için kutsal pay olacak. Kuzeyde uzunluğu 25 000 arşın, batıda genişliği 10 000 arşın, doğuda genişliği 10 000 arşın, güneyde uzunluğu 25 000 arşın olacak. RAB'bin Tapınağı bunun ortasında olacak. 

Eze 48:11  Bu bölge Sadok soyundan gelen kutsanmış kâhinler için olacak. Onlar bana bağlılıkla hizmet ettiler, İsrail halkı yoldan saptığında Levililer de yoldan saptı, ama onlar sapmadı. 

Eze 48:12  Orası ülkenin kutsal payından özel bir armağan olarak onlara verilecek. Levililer'in topraklarına bitişik çok kutsal bir bölge olacak. 

Eze 48:13  "Levililer'in kâhinlerin sınırı yakınında 25 000 arşın uzunlukta, 10 000 arşın genişlikte bir payları olacak. Bu bölgenin uzunluğu 25 000 arşın, genişliği 10 000 arşın olacak. 

Eze 48:14  Levililer orayı satmayacak, değiş tokuş etmeyecekler. Bu, ülkenin en iyi bölümüdür, başkasının eline geçmemeli. Çünkü orası RAB'be adanmıştır. 

Eze 48:15  "Bölgenin geri kalan 25 000 arşın uzunlukta, 5 000 arşın genişlikteki bölümü halkın yerleşmesi içindir. Orası evlere, otlaklara ayrılacak. Kent bunun ortasında kurulacak. 

Eze 48:16  Ölçüleri şöyle olacak: Kuzeyde, güneyde, doğuda, batıda 4 500'er arşın. 

Eze 48:17  Kent için ayrılan otlak da kuzeyde, güneyde, doğuda, batıda 250'şer arşın olacak. 

Eze 48:18  Kutsal bölgenin sınırında kalan yerin doğusu 10 000 arşın, batısı 10 000 arşın olacak. Kutsal bölgeye bitişik topraklarda yetişen ürün kentte çalışanların olacak. 

Eze 48:19  İsrail'in her oymağından kentte çalışanlar toprağı işleyecekler. 

Eze 48:20  Bu bölgenin tamamı kare şeklindedir. Her yanı 25 000 arşındır. Özel bir armağan olarak kentin mülküyle birlikte kutsal bölgeye düşen payı ayıracaksınız. 

Eze 48:21  "Kutsal bölgeye düşen pay ile kente düşen payın iki yanındaki topraklar öndere verilecek. Bu topraklar kutsal bölgeye düşen 25 000 arşınlık payın doğusundan ve batısından ülkenin doğu ve batı sınırlarına uzanacak. Oymaklara düşen paylar boyunca uzanan bu iki bölge önderin olacak. Kutsal bölgeye düşen pay ile tapınak bunun ortasında olacak. 

Eze 48:22  Böylece Levililer'e düşen pay ile kente düşen pay öndere verilen toprakların ortasında kalacak. Öndere verilecek topraklar Yahuda'yla Benyamin sınırı arasında kalacak. 

Eze 48:23  "Geri kalan oymaklara düşen pay şöyle: Benyamin'e bir pay verilecek; sınırı doğudan batıya uzanacak. 

Eze 48:24  "Şimon'a bir pay verilecek; sınırı Benyamin'in doğudan batıya uzanan sınırına bitişik olacak. 

Eze 48:25  "İssakar'a bir pay verilecek; sınırı Şimon'un doğudan batıya uzanan sınırına bitişik olacak. 

Eze 48:26  "Zevulun'a bir pay verilecek; sınırı İssakar'ın doğudan batıya uzanan sınırına bitişik olacak. 

Eze 48:27  "Gad'a bir pay verilecek; sınırı Zevulun'un doğudan batıya uzanan sınırına bitişik olacak. 

Eze 48:28  "Gad'ın güney sınırı Tamar'dan güneye, oradan Meriva-Kadeş sularına, oradan da Mısır Vadisi boyunca Akdeniz'e dek uzanacak. 

Eze 48:29  "Mülk olarak İsrail oymaklarına bölüştüreceğiniz ülke budur. Onlara düşecek paylar bunlardır." Böyle diyor Egemen RAB. 

The Gates of the City

Eze 48:30  "Kentin çıkış kapıları şunlar olacak: 4 500 arşın uzunluktaki kuzey yanında üç kapı olacak. Kentin kapılarına İsrail oymaklarının adları verilecek. Kuzeyde Ruben Kapısı, Yahuda Kapısı, Levi Kapısı olacak. 

Eze 48:32  4 500 arşın uzunluktaki doğu yanında üç kapı olacak: Yusuf Kapısı, Benyamin Kapısı, Dan Kapısı. 

Eze 48:33  4 500 arşın uzunluktaki güney yanında üç kapı olacak: Şimon Kapısı, İssakar Kapısı, Zevulun Kapısı. 

Eze 48:34  4 500 arşın uzunluktaki batı yanında üç kapı olacak: Gad Kapısı, Aşer Kapısı, Naftali Kapısı. 

Eze 48:35  "Kentin çevresi 18 000 arşın olacak ve o günden başlayarak kentin adı 'RAB orada olacak." 

Related Articles

Yorum yapma yetkiniz yok.

Site Kullanım kuralları

Bu sitede yapılan yorumlar için aşağıdaki kurallar geçerlidir.
   1-Sitedeki yorumlar, kullanıcıların kendi kişisel görüşleridir ve doğruluğu garanti edilmez.,
   2-Yapılan yorumlar, onaylandıktan sonra yayınlanır, onaylanması biraz zaman alabilir. Yapılan yorumlar niteliksiz veya anlamsızsa yayınlanmayabilir. Yayınlanmış yorumlar gerekli görüldüğünde silinebilir.
   3-Yorum kısmında soru sormadan önce, diğer kullanıcıların sordukları sorulara cevap vererek yorum yapmak, tüm kullanıcılar açısından daha faydalı olacaktır. Çözülen bir problem, bir tecrübe yorum kısmında paylaşıldığında, diğer kullanıcılar açısından faydalı olacaktır.
   4-Yorum kısımında kişisel bilgilerin yayınlanması yasaktır. İsim, telefon numarası, adres, reklam içeren yorumlar onaylanmaz ve yayınlanmaz.
   5-Yorumlarda sorulan sorulara, site yönetimi tarafından cevap verilme zorunluluğu yoktur.
   6-Yorum bölümüne sorulan sorulara herkes cevap yazabilir, cevapların doğruluğu garanti edilemez.
   7-Yorum olarak yayınlanmış yazıların tüm hakları, site yönetimine aittir, yorum yapan kişi bunu baştan kabul etmiş sayılır.
   8-Sitedeki tüm içerikler ve yorumlar, kesin doğrular değildir. Kullanıcıların, bu yayınlarla ilgili faaliyetleri, kendi sorumluluklarındadır. Her türlü oluşabilecek olumsuz durumdan, kişilerin kendisi sorumludur. Bu konuda bu sitenin bir taahhüdü ve sorumluluğu yoktur.
   9-Yorum kısmı kullanılırken, google+ hesabıyla, özel isim girerek veya anonim (unknown) olarak yorum yapılabilir.